Som riskanalytiker på Capital Management kommer du vara del av ett hängivet team med ett tydligt avgränsat ansvarsområde. I och med det breda spektrum av uppgifter som täcks av enheten, är tjänsten en bra möjlighet att få en inblick i If som koncern.

Om tjänsten

Du kommer få en viktig roll i bolagets arbete kring kvantitativ riskhantering och dina arbetsuppgifter kommer att inkludera följande områden:

 • Utveckla och uppdatera Ifs interna modell samt verktyg som används för beräkning av regulatoriska kapitalkrav och kapitalplanering.
 • Utveckla metoder, system och processor som används för analys, kvantifiering, monitorering och rapportering av riskerna i Ifs verksamhet.
 • Genomföra projekt och ad hoc-analyser både på förfrågan och eget initiativ.
 • Ta fram rapporter och presentationer till Ifs Chief Risk Officer, ledning, styrelse och externa parter.
 • Bevara och utveckla vårt nära samarbete med andra koncernfunktioner och affärsverksamheten.

Din bakgrund och dina kvalifikationer

 • Master of Science / Civilingenjör i matematik, matematisk statistik, teknisk fysik, försäkringsmatematik eller dylikt, med goda studieresultat.
 • Hög kvantitativ och analytisk förmåga.
 • Hög social kompetens och förmåga att presentera resultat för andra.
 • Ett självständigt och strukturerat arbetssätt.
 • Goda kunskaper i engelska (utöver svenska), både muntligt och skriftligt.
 • 0 – 3 års arbetslivserfarenhet.

Vi erbjuder dig en möjlighet att verka inom ett kvantitativt team som täcker ett brett ansvarsområde och en möjlighet till snabb personlig och kunskapsmässig utveckling, och vi värdesätter personer med hög ambitionsnivå, personligt driv och social förmåga. Tjänsten är baserad i Bergshamra i Stockholm.

Ansöka via följande länk:

https://tinyurl.com/IfRiskanalytiker