Ansökningsperioden för Mittuniversitetets Internship är nu igång! Som deltagare får du under
sommaren 2021 praktisk erfarenhet och möjlighet att stärka ditt CV. Samtidigt som du är med och
löser ett skarpt uppdrag åt ett företag eller en myndighet i Sundsvall, Timrå eller Örnsköldsvik,
kommer du att läsa en sommarkurs inom Design Thinking som vässar din kompetens ytterligare.
För mer information, uppdragen och ansökan, gå in på:

www.miun.se/civing/internship

Sista anmälningsdagen är 14 februari