Få stöd till ditt drömprojekt genom KTH Opportunities Fund
Visste du att som student och ung forskare på KTH, har du möjlighet att få finansiering från KTH Opportunities Fund för examensprojekt, studentföreningar, fältstudier och andra studentinitiativ. Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH är det här en möjlighet för dig att förverkliga din dröm, en möjlighet att utforska, innovera och överträffa. Gör det mesta av din tid på KTH och ansök om ett stipendium idag!

 Skicka in din ansökan senast 25:e april
 Läs mer på https://www.kth.se/alumni/engagemang/ge-en-gava/ansok-om-stod-fran-opportunities-fund-1.552270

 

Get funding for your dream project via KTH Opportunities Fund
Did you know that as a student or young researcher at KTH, you have the opportunity to receive funding for degree projects, student associations, field studies and other student initiatives from KTH Opportunities Fund. Funded by dedicated alumni and friends of KTH, this is an opportunity to make your dream a reality, a way to explore, innovate and excel. Make the most of your time at KTH and apply for a scholarship today!

Please submit your application before April 25th
Find out more at https://www.kth.se/en/alumni/engagemang/ge-en-gava/ansok-om-stod-fran-opportunities-fund-1.552270

 

Webinar om ansökningar till KTH Opportunities Fund
Vill du söka stöd från KTH Opportunities Fund?

Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH erbjuder Opportunities Fund studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå att söka stipendier från fonden för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till studierna vid KTH. Ansökningsperioden för 2021 startar den 15:e Mars och pågår fram till 25:e April. Det slutgiltiga beslutet tas i slutet av Maj och resultaten publiceras i början av Juni. Om du är intresserad av att söka stöd från fonden är detta ett tillfälle att få höra lite mer om hur det går till, vad du kan förvänta dig och så klart ställa frågor kring din ansökan och processen kring hur vi väljer årets stipendiater. Vi hoppas även kunna erbjuda en kort presentation från en av våra tidigare stipendiater och ge en bild av ett typiskt projekt som fått stöd från fonden.

Webinar on KTH Opportunities Fund applications
Are you interested in applying for a grant from KTH Opportunities Fund?
Supported by dedicated alumni and friends of KTH, Opportunities Fund offers scholarships to KTH students at both undergraduate and master’s level, as well as to PhD-students. You can apply for a scholarship to fund projects, internships and research connected to your studies and we accept applications once a year. The application period for 2021 starts on March 15th and ends on April 25th. The final decision will be made by the end of May and the results published in the beginning of June. If you’re interested in applying for a grant from the fund, this is an opportunity to know more about how things work, what you can expect and ask questions regarding your application and the process of electing this year’s candidates. We also hope to offer a short presentation by one of our former scholarship holders and give you some idea of how a typical project that has received support from the fund might look.
 
Länkar/Links

KTH OF webinar 13/4
KTH OF webinar 14/4
KTH OF webinar 15/4