Vi är intresserade av dig som kan, med hög flexibilitet, arbeta deltid under studieterminen, och heltid under sommar och andra ledighetstillfällen.

Vi söker dig som för närvarande går andra, tredje eller möjligen första året på Teknisk Fysik och som är intresserad att inleda ett längre samarbete med AP3 för arbete under studieterminen men även på heltid under sommar och andra ledighetstilfällen.

Rollen innebär att du kommer att få ta del av flera olika högaktuella arbetsområden och därmed få en bred bas av erfarenheter att jobba vidare från, inför framtida arbete inom kapitalförvaltning. Rollen förutsätter ett starkt intresse för matematik, statistik och programmering och en vilja att bidra till gruppen.

Hör av dig senast 22 mars om du är intresserad!