Betald sommarpraktik i en bransch som bidrar till att lösa klimatkrisen

Vill du bidra till att utveckla järnvägen, ett av våra mest hållbara och effektiva transportslag? Och samtidigt få jobba med den senaste tekniken i varierande miljöer? Då är Swedtrains praktikprogram något för dig!

Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Tåg- och järnvägsbranschen sysselsätter idag drygt 25 000 personer och vi behöver bli fler.https://www.swedtrain.org/swedtrain-tycker/swedtrains-praktikprogram-2021/