Studie om introduktion till arbetslivet

Avslutar du dina studier under 2021? Vill du bidra till att förbättra introduktionen in i arbetslivet? BakgrundVi är en forskargrupp från Karolinska Institutet som är intresserade av nya professionellas erfarenheter under deras första tid i arbetslivet. Vilket är studiens syfte?Vi

Läs mer

Speed Networking

Den 25 mars kl. 16:00-18:00 kommer ett Speed Networking event att drivas. Vi tror att detta kan bli ett roligt sätt för studenter att stimuleras och utbyta idéer. Men också ett avslappnat sätt att bygga ett bra nätverk. Ni kan

Läs mer

RECRUITMENT FOR SNNC’s PROJECT GROUP

RECRUITMENT PERIOD FOR SNNC’s PROJECT GROUP IS NOW OPEN! We are looking for the following teams: Communications Team Coordination Team Corporate Relations Team Decor Team Entertainment Team Food and Beverage Team Guest and Safety Team Human Resources Team Read more

Läs mer

KTH Innovation drar igång våren

Gå med i KTH Innovations förinkubatorprogram! Gå med i en kreativ community och få stödet du behöver för att få ditt startup-projekt att flyga. Sök till KTH Innovations förinkubatorprogram innan 17 februari. https://www.kth.se/om/innovation/program-extra-stod/forinkubator-program/kth-innovations-forinkubatorprogram-1.414438 Join the KTH Innovation pre-incubator program! Join

Läs mer

Digital pubkväll med Jernkontoret

Torsdag den 25 februari kl. 18:00-19:30 bjuder Jernkontoret in till en digital pubkväll där du får träffa fyra före detta teknologer som berätta om vad de har gjort sedan de avsluta sina studier. Dessutom kommer de att svara på dina frågor

Läs mer

Framtidsmässan

Gå på det digitala karriäreventet Framtidsmässan den 25 mars! Framtidsmässan har de senaste åtta åren varit en mötesplats för studenter och nyexade över hela Sverige att lära sig mer om offentlig sektor, söka jobb, få praktikplatser, skriva uppsats och för

Läs mer

Skandal!

Plats och tid: onsdag 4:e december kl. 18:30 – 20:30 i Nymble, nya matsalen. Jämställdhetsnämnder från fyra sektioner har slagit sig samman och välkomnar nu stolt produktionen Skandal! till KTH! Med komedi, intellekt, sång och dans skildrar de två erfarna

Läs mer

Inspirationsföreläsning med Max Tegmark

ENGLISH BELOW! Välkommen till en öppen föreläsning med Max Tegmark Skogsindustriella forskarskolan FPIRC bjuder in till en öppen inspirationsföreläsning med Max Tegmark, professor vid MIT. I föreläsningen Vårt matematiska universum tar Tegmark med oss på en resa i fysikens och

Läs mer

Stipendieutlysning från Greenmatch

Greenmatch utlyser två stipendier som riktar sig till universitetsstudenter från alla studieinriktningar. Beloppet per stipendium är 5000 kronor. Greenmatch tror på en hållbar utveckling och vill ge sitt stöd i den mån vi kan. De utlyser därför stipend till två

Läs mer