KTH Innovation drar igång våren

Gå med i KTH Innovations förinkubatorprogram! Gå med i en kreativ community och få stödet du behöver för att få ditt startup-projekt att flyga. Sök till KTH Innovations förinkubatorprogram innan 17 februari. https://www.kth.se/om/innovation/program-extra-stod/forinkubator-program/kth-innovations-forinkubatorprogram-1.414438 Join the KTH Innovation pre-incubator program! Join

Läs mer

Digital pubkväll med Jernkontoret

Torsdag den 25 februari kl. 18:00-19:30 bjuder Jernkontoret in till en digital pubkväll där du får träffa fyra före detta teknologer som berätta om vad de har gjort sedan de avsluta sina studier. Dessutom kommer de att svara på dina frågor

Läs mer

Framtidsmässan

Gå på det digitala karriäreventet Framtidsmässan den 25 mars! Framtidsmässan har de senaste åtta åren varit en mötesplats för studenter och nyexade över hela Sverige att lära sig mer om offentlig sektor, söka jobb, få praktikplatser, skriva uppsats och för

Läs mer

Skandal!

Plats och tid: onsdag 4:e december kl. 18:30 – 20:30 i Nymble, nya matsalen. Jämställdhetsnämnder från fyra sektioner har slagit sig samman och välkomnar nu stolt produktionen Skandal! till KTH! Med komedi, intellekt, sång och dans skildrar de två erfarna

Läs mer

Inspirationsföreläsning med Max Tegmark

ENGLISH BELOW! Välkommen till en öppen föreläsning med Max Tegmark Skogsindustriella forskarskolan FPIRC bjuder in till en öppen inspirationsföreläsning med Max Tegmark, professor vid MIT. I föreläsningen Vårt matematiska universum tar Tegmark med oss på en resa i fysikens och

Läs mer

Stipendieutlysning från Greenmatch

Greenmatch utlyser två stipendier som riktar sig till universitetsstudenter från alla studieinriktningar. Beloppet per stipendium är 5000 kronor. Greenmatch tror på en hållbar utveckling och vill ge sitt stöd i den mån vi kan. De utlyser därför stipend till två

Läs mer

Lunchseminarium i KTH Entre

Det anordnas lunchseminarier för studenter i KTH Entrée. Här presenteras den forskning som försegår runt om på campus, och som många studenter kanske inte vet om. Både forskare från KTH och talare från andra företag och institutioner kommer och presenterar

Läs mer

Studenthälsans kurser hösten 18

Under hösten kommer Studenthälsan ha kurser inom följande teman: Att tala inför andra Fyra torsdager. Första tillfälle 8 november kl. 15:15-17:00. Att hantera tentastress Tre onsdager. Första tillfälle 3 oktober kl. 15:15-17:00. Alla kurser kommer äga rum i Avonovas lokaler,

Läs mer

KTH Tjejer

KTH Tjejer finns för att inspirera unga tjejer till att börja en ingenjörsutbildning på KTH. Vi vill att en teknisk utbildning ska vara ett lika självklart val för både tjejer och killar, vilket det inte är idag. Genom att sprida

Läs mer