Sammanfattning av studentenkät

Image source: Vantage Circle I februari skickade styrelsen ut en enkät till alla medlemmar och studenter på program tillhörande Fysiksektionen. Enkäten var indelad i tre delar: Studier och mående, Allmänt om Fysiksektionen och Kommunikation från sektionen. Total svarade 131 studenter på

Läs mer

Nominera en vän till kamratstipendiet!

Har du en alldeles särskild vän som du vill uppmärksamma? Eller någon kursare du inte känner så bra men tycker förtjänar en eloge för sitt goda kamratskap? Då kan du skicka in en nominering till THS Kamratstipendie! Sektionen kommer på

Läs mer

Välkommen till SM2!

Styrelsen vill spendera mer pengar så på detta sektionsmöte kommer vi rösta om att revidera budgeten. Nu är det också dags att utse vilka personer sektionen vill nominera till THS Kamratstipendium, så se till att nominera en särskilt god vän

Läs mer

Välkomna till STYM2

Välkomna till STYM1 (Styrelsemöte 2)! På detta styrelsemöte kommer vi titta på ett tillägg i PM förtraditioner, samt börja diskutera den studentenkät som tidigareskickats ut under våren. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar får

Läs mer

Kårens dag

It is beginning to approach this year’s first “Union Day and Digital Fair”.This year for the first time online! The event will take place on January 20, from 10:00 to 18:00. During the day you can visit all THS associations,

Läs mer

Välkomna till STYM6!

Välkomna till STYM6! På årets sista styrelsemöte röstar vi om ett antal PM som förhoppningsvis kommer att förbättra sektionen. Vi kommer även diskutera valförfarandet. Information om mötet Plats: Digitalt möte via Zoom.Tid: Torsdag den 10:e december, kl. 17:23.Vilka: Alla medlemmar! Mötesdokument Mötesdokument länkas

Läs mer

Välkommen till Sektionsmöte 6!

Information om mötet Plats: Digitalt möte via Zoom och mötesverktyget VoteIt.Tid: Måndag den 8:e december, kl. 17:23.Vilka: Alla medlemmar. Utöver det vanliga kommer mötet bland annat att behandla: Valresultat i förtidsvalet Verksamhetsplan 2021 Diskussion om valförfarande i förtidsvalet Det bjuds på pizza! Läs

Läs mer

Kandidaturperioden öppnar

Inatt klockan 00:00 öppnar kandidatur-perioden. Då kan du börja söka poster i förtidsvalet. Mer information och länkar till kandidatur-formulär hittar du på f.kth.se/sektionen/valberedningen.

Välkomna till Styrelsemöte 5!

Välkomna till STYM5!På detta möte beslutar styrelsen om årets tillskott till Riddarnaav Integralorden (sluten diskussion inom styrelsen) ochdiskuterar sektionens verksamhet med tanke på de nyarestriktionerna från Folkhälsomyndigheten. Information om mötet Plats: Digitalt möte via Zoom.Tid: Torsdag den 5:e november, kl. 17:23.Vilka: Alla medlemmar!

Läs mer

Välkomna till Sektionsmöte 5!

Information om mötet Plats: Digitalt möte via Zoom och mötesverktyget VoteIt.Tid: Måndag den 2:a november, kl. 17:23.Vilka: Alla medlemmar. Utöver det vanliga kommer mötet bland annat att behandla: Ekonomisk rapport från 2019 Motion om förlängning av Fysikalen 2020 Proposition om budget för 2021

Läs mer