Snart dags för förtidsval

Hej sektionen. Tiden flyter på och det börjar snart bli dags för oss att tillsätta nästa års förtroendevalda. Vi i valberedningen har samlat spännande information om hur valet kommer gå till, viktiga datum o.s.v. på hemsidan (Iänk till sidan). Värt

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till STYM4

Välkomna till STYM4 (Styrelsemöte 4)! På detta möte kommer vi fatta beslut om vem som ska välja till riddare avintegralorden (RIO) samt godkännande av ny barmästare. Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vidbrådskande ärenden på 0705425151. Information om

Läs mer

Stockholm Grand Tour pt.2

The wait is finally over! We know you have been waiting, and now it’s finally here. We will give you an insight into the best life of a “Stockholmare”. We will show you the top secret places where every Stockholmare

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till SM4

Höstterminens första SM är fullspäckat av möjligheter att hoppa på olika posteroch projekt! Rösträknare till årets förtidsval söks och dessutom hålls detfyllnadsval där en tredje person till stabsledningen för Fysikalen 2023, en tillvalberedare, en portföljförvaltare till Näringslivsnämnden och en vice

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till STYM3

Välkomna till STYM3 (Styrelsemöte 3)! På detta möte kommer bl.a ekonomiska halvårsrapporten presenteras och det kommer även rapporteras om beslut som styret har fattat.Som vanligt är alla Fysiksektionens medlemmar välkomna att delta på mötet.Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se

Läs mer

FINT Wants You!

We at FINT – Physics International are collaborating with THS International reception.Together we’re welcoming over 2500 international students with around 80 students to the Physics Chapter.We at FINT are hosting 3 events, 9th of August, 29th of August and 8th

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till SM3

Just du är varmt välkommen till SM3!På terminens sista SM söks nu taggade kandidater till valberedning för höstens förtidsvalet och det hålls även fyllnadsval för Stabsledning Fysikalen 2023 och Aktivitetsnämndens vice ordförande. Med utgångspunkt från den öppna diskussionen om företagssamarbete

Läs mer

Välkomna till SM5!

Välkommen till STYM2

Välkomna till STYM2 (Styrelsemöte 2)! På detta möte kommer den ekonomiska kvartalsrapporten presenteras samt ändringar göras i PM för ekonomi, bla. kommer avtalet för att hyra bilen förändras. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar

Läs mer

Fusion is recruiting!

🔥 Fusion now presents a great opportunity – we have several open positions for the team of Fusion 2023! 🔥 Become part of a project group dedicated to make the students of the Physics Chapter prosper in their careers, working

Läs mer

Pancakes with FINT!

We in FINT invite you all to try out a Swedish delicacy, pancakes with split pea soup! It’s normally served with punsch, a sweet liqueur, but it’s tentap. We got vegetarian, vegan and gluten free options! When: 12:00-14:00 Thursday 10/3Where:

Läs mer