[In english] [Senast uppdaterad: 2021-04-21]


Fysiksektionen arbetar för att minska spridningen av coronaviruset, och samtliga evenemang som arrangeras görs med hänsyn till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Styrelsen arbetar tillsammans med nämnderna och övriga engagerade för att på bästa sätt fortsätta bedriva vår verksamhet.

I och med de senaste myndighetsbesluten och rekommendationerna fortsätter sektionen att förhålla oss till de förhållningsregler som vi upprättade i samband med de lokala restriktionerna den 29 oktober i Stockholms län. Nedan följer vad vi sades till medlemmarna då och vilket fortfarande gäller.


[Publicerat i sektionens Facebookgrupp 2020-10-29]

Hej sektionen,

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med nya råd som gäller från och med idag (29/10) som bland annat innefattar uppmaningen:

“Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge”.

För att som sektion kunna följa dessa nya allmänna råd kommer all fysisk verksamhet behöva ställas in eller överföras till det digitala. Detta inkluderar samtliga fysiska evenemang såsom banketten, pubar, möten, etc. Vi uppmanar er, alla medlemmar, att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Dessa nya råd gäller fram till och med den 19 november och hur förutsättningarna ser ut då vet vi inte, men vi utvärderar kontinuerligt läget för att på ett så givande sätt som möjligt kunna bedriva sektionens verksamhet inom ramen för FHMs bestämmelser.

Vi har i nuläget ingen ny information kring KTHs lokaler eller undervisningen i allmänhet och väntar på information från dem i den frågan

Hälsningar,

Fysiksektionens styrelse
genom ordförande Christoffer

De nya råden finns att hitta här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/beslut-om…/


Nedan följer kort information om saker som kan vara av speciellt intresse för våra medlemmar.


Konsulatet

KTH och övriga myndigheter rekommenderar de som kan att arbeta och studera hemmifrån. Konsulatet är för närvarande öppet för studenter som studieplats med en persongräns på 17 personer som alla i lokalen ansvarar för att uppehålla. I lokalen finns självklart tillgång till handsprit och övrigt sanitetsmaterial. Bordsplaceringen är anpassad för att få en luftigare och rymligare miljö.


Utbildning

Studienämnden jobbar tätt med KTH för att försöka upprätthålla rättvis och välfungerande utbildning. För information från KTH om hur kurser, tentor och annat påverkas, se följande länk.

[KTH] Så hanterar vi covid-19

Vid frågor om specifika kurser hänvisar vi i första hand till våra kursnämnder. Vid övriga frågor och funderingar, mejla fsn@f.kth.se.


Frågor

Har du som medlem eller studerande frågor? Det är okej att antingen skriva till Fysiksektionen på Facebook eller mejla mig, ordförande, på ordf@f.kth.se. Utöver det finns många svar att hitta via KTH och THS. Se länkar nedan. 

Hälsningar,
Ordförande Morris och styrelsen


Länkar för mer information

[Krisinformation] Information från myndigheter

KTH till studenter samt KTH om e-lärande

THS