Information om mötet

Plats: Konsulatet och digitalt möte via Zoom och mötesverktyget VoteIt.
Tid: Måndag den 2:a november, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar.

Matanmälan


Mötesdokument

Till mötet hör en del dokument som listas nedan.


Digitala mötesverktyg

Är du ej studerandemedlem, men vill ändå delta på sektionsmötet? Mejla styrelsen på styret@f.kth.se.

VoteIt

VoteIt är ett mötesverktyg som tillåter digital omröstning, talarlistor och möjlighet för alla medlemmar att lägga förslag och diskutera dessa. På sidan finns en dagordning där alla punkter som föreslås diskuteras under mötet står. Varje punkt har en beskrivning vad den innebär och där går det att se omröstningar som kommer att ske under mötet.

Under morgonen den 5 maj kommer ett mejl till din KTH-mejl med inbjudan till det mötet. Då uppmanas det att gå in och kommentera på förslag som ligger, exempelvis angående förslaget på stadgar eller förslaget till värdegrund för sektionen.

Zoom

Mer info kommer!