Det anordnas lunchseminarier för studenter i KTH Entrée.

Här presenteras den forskning som försegår runt om på campus, och som många studenter kanske inte vet om. Både forskare från KTH och talare från andra företag och institutioner kommer och presenterar det de håller på med.
Nivån är populärvetenskaplig så att alla, oavsett läsår, ska kunna tycka att det är givande.

De 50 första som kommer får en gratis smörgås eller wrap.