FINT rekryterar! Vi verkar för ökad sammanhållning mellan studenterna på Fysiksektionens anknutna masterprogram, oavsett deras tidigare bakgrund, samt utbytesstudenter med matematik och fysik som huvudämnen. Vi gör detta genom att arrangera evenemang – allt från pubar till påskäggsjakter och museibesök – som helt och hållet genomförs på engelska.

Vi vill väldigt gärna ha hjälp från engagerade att arrangera våra evenemang och kan erbjuda dig som vill åka på utbyte en betygssnittshöjning på 0,2 i urvalet till utbytesuniversitet, giltigt i två år efter att du engagerat dig i nämnden!

Upplägg

Genom att engagera sig i nämnden kan de som engagerar sig erhålla ett intyg från THS internationellt ansvarige som ger 0,2 poängs höjning på betygssnittet som gäller vid urval till utbytesstudier sökta via KTH. För att få intyget ska engagemanget inom nämnden uppgå till minst 25 arbetstimmar under vårterminen och/eller under arbetet med mottagning för höstens masterstudenter.

Nämnden kommer att skapa en planering för vårterminen med datum för event, som de som engagerar sig kan registrera sig till att planera och genomföra. Hur många timmar eventen är värda bestäms i samråd mellan ordförande och aktiva i början av verksamheten, men en riktlinje är att ett event är värt 4 timmar planering och 4 timmar genomförande. Stora event, som pubar, kommer räknas som två event. Det betyder att nämndaktiva förväntas planera och genomföra ett stort eller två små evenemang (16 timmar) samt arbeta på ytterligare ett stort eller två små evenemang (8 timmar), eller utföra samma arbete med annan fördelning. 

Arbetet med planeringen och genomförandet av evenemangen utförs tillsammans i grupp om två (eller fler för större evenemang). Nämndens ordförande handleder de nämndaktiva i att planera och genomföra eventen på månadsmöten (med fika!). Genomförda evenemang bokförs och i september begär nämndens ordförande ut intygen från THS, så att de kan användas för att söka utbyte till VT och HT 2021 och 2022.

Målsättningen för nämnden är att hålla ett event per månad från januari till maj med en total arbetsbörda motsvarande 7 små event/56 timmar och sedan hålla tre eller fyra event under två veckors tid direkt efter mottagningsveckorna i augusti och september, men denna mängd event kommer att justeras så att det motsvarar mängden arbete som förväntas läggas efter hur många som engagerar sig i nämnden.

Temat och typen av evenemang som nämnden håller är upp till de aktiva. Det finns idéer, t.ex. besök på Skansen, påskäggsjakt på campus, internationella matutbyten, m.m., men du får mer än gärna ha egna förslag. De enda begränsningarna är att evenemangens tema måste skifta (dvs vi får inte hålla samma evenemang flera gånger) och att vi kommer att ha pubar i början och slutet av terminen. Övriga evenemang får inte vara centrerade kring alkohol.

Det är varje enskild aktivs ansvar att arbeta på tillräckligt många evenemang för att samla tillräckligt med timmar för att få bonuspoängen när terminen är slut, men vi ser till att alla är registrerade på tillräckligt många evenemang på uppstartsmötet när eventen delas ut.

Hur du engagerar dig

Vi kommer att hålla två uppstartsmöten i Konsulatet – ett 20nde januari kl. 17:15 och ett 29nde januari kl. 17:15. Mötena tar ungefär en timme. Kom på ett av dessa möten och presentera dig så tar vi in dig i nämndens arbetsgrupp och ger dig dina evenemangsdatum att arrangera. Sen ses vi på planeringsworkshops med fika ungefär en gång i månaden, eller oftare om det behövs.

Om det blir väldigt många som vill vara med i nämnden kan vi införa något slags urval till att vara med i nämnden. Information om det annonseras i så fall strax efter uppstartsmötena. För att ge oss en idé om intresset blir vi tacksamma om du anmäler dig i detta formulär (ej obligatoriskt).

Vid frågor innan mötena, eller om du vill engagera dig men inte kan komma på mötena, skicka ett mail till finto@f.kth.se.

Vi hoppas att få dig som engagerad i nämnden!

Vi ses! See you! A bientôt! Wir sehen uns! ¡Nos vemos! 再见!मिलते हैं!