———— ENGLISH BELOW ————

Yes we had one, but what about second Tentagasque?

Campus har förändrats.
Vi känner det på ölen.
Vi känner det i jorden.
Vi känner doften av billys i luften.

Det började med skapandet av De stora sektionslokalerna. Smörjkammaren gavs till Maskin, I-stället gavs till Indek, Gråttan gavs till CLW, T-centralen gavs till Flyg, Dragskåpet gavs till Kemi, Hardox gavs till Bergs-OPEN, META gavs till Data-Medieteknik och Tolvan gavs till Elektro-MiT. Men de var alla bedraga, ty en annan sektionslokal var skapad. Långt bort på campus, i M-husets eldar, skapade härskaren Överföhs ytterligare en sektionslokal.
En sektionslokal att styra dem alla.

Detta är sagan om Kons.

Insläppet börjar 18.30, sittningen börjar kl 19.00 och efter sittningen, ca. 22.00, öppnar vi för efterkör! Då är man varmt välkommen även om man inte varit på själva sittningen.

One does not simply walk into kons för sittningen och efterköret om man inte är sektionsmedlem eller +1.

Kostnad 110/130/140/150 kr (alkfritt/finare alkfritt/alk öl eller cider/alk vin)

Betalning sker till fkm*:s Bankgiro 5942-8219 och märk betalningen med “TG2 Förnamn Efternamn”. Betala SENAST onsdagen den 15/1. De som inte betalat innan dess riskerar att få ta ett dopp i Mount Doom! Om inte avanmälan sker innan torsdagen den 16/1 kl 19.00 råder betalningsskyldighet. Kom ihåg, Saurons öga ser allt! Sista anmälningsdag är onsdagen den 15/1.

Vill du gå på sittningen?
https://forms.gle/6m2vbjqPssUj7s726

Vill du jobba på gasquen?
https://forms.gle/hc5LAxHDAcBhVAE36

————————————————–

Yes we had one, but what about second Tentagasque?

Campus has changed.
We feel it in the beer.
We feel it in the earth.
We smell Billys in the air.

It started with the creation of the Great chapter halls. “Smörjkammaren” was given to Maskin, “Istället” was given to Indek, ”Gråttan” was given to CLW, “T-centralen” was given to Flyg, “Dragskåpet” was given to Kemi, “Hardox” was given to Bergs-OPEN, “META” was given to Data-Mediateknik and “Tolvan” was given to Elektro-MiT. But they were all deceived, for another chapter hall was created. Far away on campus, in the fires of the M-house , the ruler Överföhs created another chapter hall.
One chapter hall to rule them all.

This is the story of Kons.

You’re welcome from 18.30, the gasque starts at 19.00 and after the gasque, approx. 22.00, we open the dancefloor!

For both the gasque and the dancefloor you either need to be a chapter member or their +1.

Price 110/130/140/150 SEK (Alcohol-free/Finer alcohol-free/ Alcoholic beer or cider/Alcoholic wine)

Payment is made to fkm*’s BG 5942-8219 or our IBAN-nr SE68 6000 0000 0005 1124 2182. Please write “TG2 <First Name> <Last Name>”. Pay before Wednesday, 15/1. If you haven’t payed by then you risk having to take a dip in Mount Doom! If you can’t attend but are signed up the cancellation needs to be sent before Thursday the 16th of January at 19.00. Otherwise we charge full price. Remember, Saurons eye sees all!. Last day to sign up for the gasque is Wednesday the 15th of October.

Do you want to attend the gasque?
https://forms.gle/FB1gs6Q6HV7iuZpN7

Do you want to work on the gasque?
Please email us at klubbmaster@f.kth.se.