Varför är det inga tisdagspubar längre⁉️

Ha du också känt såhär? Är du kanske nØllan och aldrig sett en tisdagspub? Du är nog inte ensam. Den senaste tiden har vi fått många frågor från medlemmar som känner att de inte har nån aning om när det är pub, att det är lite oklart var man hittar informationen, etc. Fortsätt läs, så ska vi försöka förklara.

Vi har nu haft 2 st nØllegruppspubar och det är 2 st. kvar. Vi har valt att lägga dessa pubar på fredagar för att folk tenderar att dyka upp i större utsträckning då. Dessutom kan både nØllan som arrangerar och fysiker/nØllan som går stanna längre

Utöver det har vi även haft lite andra pubar som tyvärr inte passat att ha på tisdagar.Nu till framtiden. Det är alltså 2 nØllegruppspubar kvar (20/9 och 27/9). Från och med nästa vecka kommer det att vara pubar på tisdagar alla veckor utom under tentaperioden. Dessutom kommer vi, ca. en gång i månaden satsa på att ha en ordentlig fredagspub som vi satsar lite extra på. 🎉🎉

Hur vet man att det är pub? Det kommer alltid att finnas ett event på våran facebooksida (Fysiks klubbmästeri) och det står alltid i sektionskalendern (finns här på hemsidan) om det är pub.Hoppas detta gör saker tydligare och att ingen känner att de missar pubar p.g.a. otydlighet!

Hälsningar,
Klubbisarna


No Tuesday pubs anymore, WHY⁉️

Do you also feel this way? Are you maybe new to the chapter and never seen a Tuesday pub? You’re probably not alone. Recently we’ve received a lot of questions from members who feel that they have no idea when the pub is open, that it’s a bit unclear where to find the information, etc. Continue reading, and we will try to explain.

So, there are two nØllan-pubs left (20/9 and 27/9). Starting next week, there will be pubs on Tuesdays all weeks except during the exam period. In addition we will, approx. once a month, be having a proper Friday pub in which we invest a little extra time and effort. 🎉🎉

How do you know if there is a pub? There will always be an event on our Facebook page (Fysiks klubbmästeri) and the event is always in the chapter calender (available on the website f.kth.se).

Hope this makes things clearer and that no one feels they miss pubs because of unclarity!

Kind regards,
Klubbmästarna