———- ENGLISH BELOW ———-
Onsdag 20/11 17-19 i grupprummet i Konsulatet kommer det att vara ett öppet möte där alla sektionens medlemmar är välkomna att tycka till om sektionens verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen är en av de möjligheter som finns för alla medlemmar att påverka sektionens utveckling. Den nuvarande verksamhetsplanen: https://f.kth.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan_konkretiserad_2019.pdf

On Wednesday 20/11 17-19 in Konsulatet there will be an open meeting where all the members of the chapter are welcome to discuss the chapters operational plan for 2020. The operational plan is one of the ways members can influence the development of the chapter. The current operational plan is available at https://f.kth.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan_konkretiserad_2019.pdf