Hej! Läsårets första kursenkät är ute och går att svara på nu! Genom kursenkäten kan du anonymt dela med dig av dina erfarenherer från kurserna. Resultaten presenteras sedan inför lärare och kursansvariga för att göra era kurser och er utbildning ännu bättre.

Mittkursenkät: https://forms.gle/jWMGasHKk9H3Xk9BA

FSN har en sida på Facebook, som kontinuerligt uppdateras med information om bl.a. kursenkäter och olika evenemang. Följ oss gärna!