Från och med HT2019 så gäller behörighetsbaserade uppflyttningskrav. Se bilden för visualisering. Om nästföljande kurs i kedjan är innan dess att resultat från både tenta och omtenta hunnit returneras så är kravet istället “Aktivt deltagande”, vilket innebär att det räcker att ha försökt på tillgängliga examinationstillfällen och lämnat in eventuella inlämningsuppgifter. I sådana fall krävs inte godkänt i kursen. Annars krävs godkänt i kursen för att få läsa nästa kurs i kedjan. Beslut om undantag fattas av studievägledare och/eller programansvarig.