Plats och tid: 24 sep kl. 17.23-22.23 i Konsulatet

***English below***

Känner du dig intresserad av att engagera dig i sektionen, men vet inte var du ska börja? Eller känner du dig redan sugen på något och vill få reda på mer? Oavsett så är nämndmässan perfekt för dig! På mässan kommer samtliga nämnder finnas representerade och du kommer kunna prata med dem, ställa frågor och få reda på mer om vad man kan göra i nämnderna på sektionen. Baren kommer även att vara öppen och mat kommer kunna köpas för en nätt penning. Följande nämnder kommer finnas på mässan:

Aktivitetsnämnden – arrangerar alla möjliga sorters aktiviteter, allt från sport till kulturella evenemang.

Fysikalen – Fysiksektionens spex. Spex är en form av studentikos interaktiv teater.

Fysiks klubbmästeri, fkm* – arrangerar pubar och de flesta festligheter på sektionen.

Fysiks näringslivsutskott, FN – sköter kontakt med näringslivet och alumner.

Fysiks studienämnd, FSN – ansvarar för studiebevakning både på kandidatnivå och för de masterprogram kopplade till sektionen.

Fysiksektionens kommunikationsnämnd, Fcom – ansvarar för sektionens kommunikation och PR, t.ex.hemsidan f.kth.se och sektionstidningen Force.

Fysiks jämlikhetsnämnd, JämN – verkar för ökad jämlikhet på sektionen.

Fysikrumskommittén, FRum – tar hand om vår kära sektionslokal Konsulatet.

Mottagningen – ansvarar för mottagningen av nya studenter till programmet.

Liksom på en pub gäller sektionsmedlem och +1.

________________________________________________________

Are you interested in the Physics Chapter, but don’t know where to start? Or are you already interested in a committee and want to find out more? Either way this committee fair is perfekt for you! At the fair all committees at the chapter will be represented and you’ll be able to talk to them, ask your questions and find out more about what we do. The bar will also be open and dinner will be served at affordable price. The following committees will be present:

The Activities Committee – arranges all sorts of activities such as sport and cultural events.

Fysikalen – the spex of the Physics Chapter. A spex is a form of interactive theatre.

The Party Committee, fkm* – arranges the festivities and pubs at the chapter.

The Business Committee, FN – takes care of contact with possible future employers and alumni.

The Study Board, FSN – improves the quality of our education, both on undergraduate level and at master level

The Communication Committee, fcom – are responsible for communication and PR, manages the website f.kth.se and the magazine Force

The Equality Committee, JämN – works to improve equality at the chapter.

The Premises Committee, FRum – takes care of the residence of the Physics Chapter, called Konsulatet (the consulate)

The Reception – manages the reception of new students

Please note: because of our permit we need to be at least 50% members of the Physics Chapter. We cannot guarantee that there’s place for you unless you are a member or a guest to a member on the premises (one member can only have one guest on the premises at any time).