Top Tips to Transition Your Business From Winter to Spring - Commercial  Cleaning & Facility Services

Välkomna till STYM1 (Styrelsemöte 2)!

På detta styrelsemöte kommer vi titta på ett tillägg i PM för
traditioner, samt börja diskutera den studentenkät som tidigare
skickats ut under våren. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar får närvara och mer än gärna lyfta åsikter och tankar. We want you!

Information om mötet

Plats: Digitalt möte via Zoom (https://kth-se.zoom.us/j/65175110810)
Tid: Onsdag den 24:e januari, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar!


Möteshandlingar