Fysiksektionen jobbar kontinuerligt med att förbättra flödet av information, och har som mål att nå ut med allt viktig samtidigt som spam minimeras. Vi har därför beslutat att göra en förändring av hur vi nyttjar Facebook som kommunikationskanal.

Från och med nu kommer alla inlägg på Facebook som riktar sig till samtliga medlemmar endast att göras i sektionens officiella Facebook-grupp ‘Fysiksektionen KTH’, och inte i årskursgrupper. Syftet är framförallt att göra den officiella gruppen till den självklara platsen på Facebook där denna typ av information kan hittas.

Information som särskilt riktar sig till vissa årskurser, till exempel om årskursforum eller aktiviteter under mottagningen, kommer givetvis fortfarande publiceras i årskursgrupperna. De nämndspecifika sidorna kommer också att fortsätta fungera som vanligt.

Självklart kommer all viktig information även att finnas tillgänglig på sektionens hemsida, f.kth.se.