[In english]

[Senast uppdaterad: 2020-08-08]


Hej sektionen,

Fysiksektionen arbetar för att minska spridningen av coronaviruset, och samtliga evenemang som arrangeras görs med hänsyn till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Styrelsen har författat ett dokument med allmänna regler och riktlinjer för hur vår verksamhet ska ta hänsyn till den rådande pandemin, som hittas här: Riktlinjer inför hösten

Nedan följer kort information om saker som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Konsulatet

Studenter fick tillträde till KTH:s lokaler från och med lördag 1 augusti och ska kunna använda sina passerkort som vanligt och få tillgång till datorsalar och allmänna läsplatser. En strikt gräns på 50 personer (ibland mindre) gäller i samtliga lokaler, inklusive vår sektionslokal Konsulatet.

Utbildning

Studienämnden jobbar tätt med KTH för att försöka upprätthålla rättvis och välfungerande utbildning. För information från KTH om hur kurser, tentor och annat påverkas, se följande länk.

[KTH] Information till studenter med anledning av coronaviruset

Vid frågor om specifika kurser hänvisar vi i första hand till våra kursnämnder. Vid övriga frågor och funderingar, mejla fsn@f.kth.se.

Mottagningen

Information om hur Fysiksektionens mottagning förhåller sig till epidemin hittar du här: https://f.kth.se/fadderiet/bra-info/

Frågor

Har du som medlem eller studerande frågor? Det är okej att antingen skriva till Fysiksektionen på Facebook eller mejla mig, ordförande, på ordf@f.kth.se. Utöver det finns många svar att hitta via KTH och THS. Se länkar nedan. 

Hälsningar,
Ordförande Christoffer och styrelsen


Länkar för mer information

Folkhälsomyndigheten och riskbedömning

KTH till studenter samt KTH om e-lärande

THS