[In english]

[Senast uppdaterad: 2020-06-06]


Hej sektionen,

På grund av risken för spridning av det nya coronaviruset, Covid-19, har sektionens fysiska verksamhet reducerats. Samtliga evenemang som arrangeras görs med hänsyn till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Utöver att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar sektionen tillsammans med THS och KTH för att finna lämpliga och säkra lösningar på de svårigheter som uppstår.

Nedan följer kort information om saker som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Konsulatet

Från och med onsdag den 18 mars har Konsulatet vara stängt för studenter. Det beslut som KTH lämnade den 5 juni tyder det på att sektionslokalen kommer att öppna till hösten. Ett fåtal av sektionens aktiva har tillgång till lokalen på begränsad tid för administrativt arbete. Har du behov av något i lokalen? Kontakta ordförande på ordf@f.kth.se.

Utbildning

Studienämnden jobbar tätt med KTH för att försöka upprätthålla rättvis och välfungerande utbildning. För information från KTH om hur kurser, tentor och annat påverkas, se följande länk.

[KTH] Information till studenter med anledning av coronaviruset

Vid frågor om specifika kurser hänvisar vi i första hand till våra kursnämnder. Vid övriga frågor och funderingar, mejla fsn@f.kth.se.

Mottagningen

En fysisk mottagning i mindre grupper kommer att hållas i augusti. Mer information om mottagningen kommer att komma under vecka 24.

Frågor

Har du som medlem eller studerande frågor? Det är okej att antingen skriva till Fysiksektionen på Facebook eller mejla mig, ordförande, på ordf@f.kth.se. Utöver det finns många svar att hitta via KTH och THS. Se länkar nedan. 

Hälsningar,
Ordförande Christoffer och styrelsen


Länkar för mer information

Folkhälsomyndigheten och riskbedömning

KTH till studenter samt KTH om e-lärande

THS