[In english]

[Denna information uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad: 2020-03-31 13:52]


Hej sektionen,

På grund av risken för spridning av det nya coronaviruset, Covid-19, kommer sektionen inte att arrangera några fysiska evenemang tills vidare. Det beslutet fattades först av styrelsen fredagen den 13 mars, men har därefter blivit närmare oundvikligt då möjligheten till lokal på campus begränsats.

Om beslutet

Det är ett stort och svårt beslut att ta. Det baserades framförallt på följande tre argument: 

 • Osäkerheten som råder. Ingen vet vad som skulle hända framöver och vi kände att vi måste fatta beslut som vi en vecka senare (oavsett utveckling) kan stå för.
 • De sociala incitament att dyka upp som våra evenemang innebär för många medlemmar kan göra att folk tar irrationella beslut.
 • Sektionens ekonomiska säkerhet är något som vi måste värna om. Detta beslut är säkrare ur den aspekten.

Vad innebär beslutet praktiskt

Sektionen kommer inte att arrangera några fysiska evenemang för medlemmar eller allmänheten tills vidare. En del av våra arrangemang kommer gå att genomföra digitalt istället, och kommer därför inte att ställas in. Sådan praktisk information kommer komma upp inför respektive arrangemang. En lista över påverkade evenemang finns nedan.

Sektionen och dess engagerade kommer i största möjliga utsträckning fortsätta planera, genomföra och bedriva sin verksamhet. Dock rekommenderas att möten hålls online. Om det är av speciellt intresse att hålla ett internt möte fysiskt ska Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg användas i planeringen av mötet.

Konsulatet

Från och med onsdag den 18 mars kommer Konsulatet vara stängt för studenter. För tillfället finns inget datum satt när detta kan förändras, men vi kommer hålla denna sida uppdaterad med eventuella förändringar.

Utbildning

KTH skriver följande på sin hemsida (länkad längst ned):

Att säkra studenternas utbildning är just nu högsta prioritet för KTH. Utbildningen måste fortgå, om än i ändrat format.

Läsperiod 4 startade som planerat måndag den 16 mars. Avsteg från kursplan kan komma att göras under läsperiod 4, till exempel avseende undervisnings- och examinationsformer samt schema. Undervisning och examination ska genomföras på distans.

Studieteknik och rutiner vid distansstudier

Omtentor i april kommer anpassas så att de kan genomföras på distans. Kom ihåg att anmäla dig till tentan/examinationen!

Studienämnden FSN arbetar för att all undervisning och examination skall digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Vid frågor om specifika kurser hänvisar vi i första hand till våra kursnämnder. Vid övriga frågor och funderingar, mejla fsn@f.kth.se.

Frågor

Har du som medlem eller studerande frågor? Det är okej att antingen skriva till Fysiksektionen på Facebook eller mejla mig, ordförande, på ordf@f.kth.se. Utöver det finns många svar att hitta via KTH och THS. Se länkar nedan. 

Hälsningar,
Ordförande Christoffer och styrelsen


Evenemang som påverkas

 • 2020-03-14 – Tentagasque 3 är inställd.
 • 2020-03-16 – Workshop om organisationsstruktur flyttad till videomöte.
 • 2020-03-20 – Releaspuben är inställd. (Video kommer ersätta informationen)
 • 2020-03-20 – FINT:s badmintontunering är inställd.
 • 2020-03-21 – Fysikalens genomdrag är inställt.
 • 2020-03-22 – Gymnasietjejmiddagen är inställd.
 • 2020-03-23 – Workshop om värdegrundsarbetet flyttad till videomöte.
 • 2020-03-24 – Styrelsemöte 3 (STYM3) flyttat till videomöte.
 • 2020-04-03 – På-spåret puben är inställd.
 • 2020-04-(21-25) – Fysikalens vårföreställningar är inställda.
 • 2020-04-(24-26) – SaFT, konferens med andra fysiksektioner i Sverige är inställd.
 • [Tills vidare] – FINT ställer in alla sina event tills vidare.

Länkar för mer information

Folkhälsomyndigheten och riskbedömning

KTH samt KTH om e-lärande

THS