***English below***
Varmt välkomna till STYM1!
Att fylla STYM-posterna står på agendan på årets första STYM!
Vad: STYM är ett öppet styrelsemöte där alla sektionsmedlemmar är välkomna att delta.
När: Tisdag 28/1 17:23
Var: Konsulatets grupprum

Tillgängliga poster (kandiaturen görs här!): https://forms.gle/eR4rtgJKJS9ib9yA7

Handlingar: https://drive.google.com/a/fysiksektionen.se/file/d/16vQVJ-w_D_w4LsDtPnUJdkL_T2Y-ogfs/view?usp=sharing

Har du någon fråga som du vill att Styret ska diskutera? Hör då av dig till sekreterare@f.kth.se.

Väl mött!

Welcome to STYM1!
What: STYM is an open board meeting in which all members of the chapter are welcome to participate.
When: Tuesday 28th of January, 17:23
Where: Konsulatet’s meeting room

Available posts: https://forms.gle/eR4rtgJKJS9ib9yA7

Do you have a topic you’d like the board to discuss? Please let us know by sending a note to sekreterare@f.kth.se.

See you there!

Stockholm, den 24 januari 2020.

Adam Skärbo Jonsson
Sekreterare 2020
Fysiksektionen, THS