För att säkerställa en trevlig studie- och casual-hängmiljö har Fysikrumskommittén regler för hur Konsulatet används och underhålls. Läs gärna reglerna nedan, och om något verkar tveksamt får du gärna kontakta FRum på frum@f.kth.se så att vi kan förtydliga det! De viktigaste reglerna kommer först (reviderade VT17).

Affischeringsregler

 • Du som sätter upp affischer måste ej be om tillstånd av FRum, men de förbehåller sig rätten att ta ned olämpliga/utgångna affischer. Frågor riktas till frum@f.kth.se.
 • Affischer sätts upp endast vid förmärkta affischerings ytor, FRum kan ge undantag till detta på särskilda grunder.
 • Affischerare skall tydligt framgå på affischen.
 • Affischer ska sättas upp med häftmassa. Den finns här på väggen eller i hyllan i nedre. Affischeraren använder inte tejp, då detta lämnar märken på väggen.

Personliga prylar

 • Personliga föremål får inte förvaras i Konsulatet utan GK:s tillåtelse. Beslagtagna personliga föremål återfinns antingen hos FRum eller på KTH:s upphittatavdelning.
 • Omärkt mat tillfaller upphittaren.
 • Omärkta och/eller odiskade matlådor tillfaller FRum/slängs.

Städning

FRum ansvarar för sektionslokalen, men vi är inte sektionens städare! Har du gjort en insats, registrera dig då som en FRum ängel!

Var och ens uppgift:

 • Diska och torka. Ställ in porslinet i diskställen och besticken i bestickställen. Börjar de blir fulla kan du tömma dem.
 • Byt sopsäckar.
 • Rengör spisen efter användning.
 • Städa upp efter egen nedskräpning.
 • Rapportera till FRum om något inte fungerar.
 • Lämna ej kvar föremål på bänkar och bord efter användning. Allt ska in i skåp och lådor, utom sådant som uppenbart inte ska in i ett skåp eller en låda.
 • Torka av bord och bänkar.

Bokning och tillträde

 • Bokningar måste godkännas av FRum.
 • Även när Konsulatet är bokat har normalt alla Fysiker tillträde dit, men de förväntas visa hänsyn. Dispens kan dock under särskilda omständigheter ges av GK. Alla regler angående Konsulatet gäller fortfarande vid bokning.
 • Bokare skall lämna konsulatet renare än det var vid tillträde. Betrakta detta som hyra.
 • Detta gäller för bokare.

Förrådet

 • GK, CdA och somliga kassörer har nyckel till FRum-förrådet.
 • Personliga tillhörigheter får normalt ej förvaras i FRum-förrådet.

Mer om Konsulatet

 • Dricksglas och bestick ska tillbaka om de förs ut.
 • Den som bokar Konsulatet har inte rätt att föra ut några inventarier (möbler, glas, grytor). Ska något föras ut ska GK godkänna det först.
  • Vill du låna Konsulatets inventarier som köksutrustning, eller dryckeskaraffer ska FRum godkänna detta först.