Kommunikationskanaler

Slack är ett verktyg som används mycket av sektionerna och THS centralt för att snabbt få ut information till studenter. I Slack finns olika "workspaces", varav THS och Fysiksektionen har varsin. När du har gått med i en workspace kan du chatta och ta del av information i de kanaler du väljer att följa.

För att gå med i någon eller båda av dessa workspaces: mejla fsn@f.kth.se och ange namn, årskurs och vilken workspace du vill gå med i så skickar vi en länk.

Slack kan laddas ned som app, eller så loggar du in direkt via slack.com!

FSN har en sida på Facebook, som kontinuerligt uppdateras med information om bl.a. kursenkäter och olika evenemang. Följ oss gärna! Det finns även en sida för hela Fysiksektionen och varje årskurs har en egen grupp.

FSN har ingen egen profil på Instagram, men det finns en för hela Fysiksektionen! Där kan även sektionens nämnder, självklart FSN inkluderat, göra inlägg! Profilen heter Fysiksektionen.