Engagera dig i Mottagningen

Mottagningen bygger helt och hållet på ett ideellt engagemang från fysiker på sektionen och det krävs en hel del folk. Över 100 personer är med varje år och gör dessa veckor så roliga som möjligt för nØllan.

Fysiksektionen är en del av THS och lyder därför under bland annat THS Mottagningsregler.

Är du intresserad av att engagera dig i mottagningen 2020? Ansökan öppnar snart! Ansökan till ansvarsposter är uppdelad på två omgångar, så håll utkik efter omgång 2 om du inte hittar något i omgång 1 som passar!

Under Info om poster hittar du allt om viktiga datum, vilka poster som söks och korta beskrivningar av posterna. Under Ansökan kommer ansökningsformulären komma upp.

Info om posterAnsökan
Omgång 1                                                    Formulär