Engagera dig i Mottagningen

Mottagningen bygger helt och hållet på ett ideellt engagemang från fysiker på sektionen och det krävs en hel del folk. Över 100 personer är med varje år och gör dessa veckor så roliga som möjligt för nØllan.

Fysiksektionen är en del av THS och lyder därför under bland annat THS Mottagningsregler.

Ansökan omgång 2 öppen!

Är du intresserad av att engagera dig i mottagningen 2020? Ansökan till Ansvarspost är öppen fram till och med söndag 12 april och ansökan till Fadder är öppen till och med 26 april! Vilken roll passar dig bäst?

Notera att alla som, utöver sin ansvarspost, vill vara med under mottagningen och hänga med nØllan även måste anmäla sig som fadder.

Under Info hittar du allt om viktiga datum, vilka poster som söks och korta beskrivningar av posterna samt beskrivningar av nØllegrupperna. Under Ansökan finns ansökningsformulären till Fadder och Ansvarspost.

InfoAnsökan
Ansvarsposter Omgång 1                                                   Stängd
Ansvarsposter Omgång 2
Ansvarspost
nØllegruppsbeskrivningar Fadder