Allmänt

Mottagningen är en nämnd i Fysiksektionen på KTH. Mottagningens huvudsakliga ansvar är att planera och genomföra mottagningen av de nyantagna studenterna. Detta görs genom att ha två fullspäckade veckor innan skolstarten (mottagningsveckorna), samt genom några större evenemang under den första terminen. Mottagningsveckorna är sprängfyllda med evenemang som syftar till att välkomna de nya studenterna (nØllan) till KTH, Fysiksektionen och studentlivet i allmänhet. Några av de saker som händer under mottagningsveckorna är informationspass om studentliv och att plugga på KTH, introduktionsmattepass och lagbyggande lekar och tävlingar. Under många av kvällarna arrangeras även fester av olika slag som utöver nöje, även utbildar nØllan i gasquandets ädla konst.

Utöver att välkomna nØllan har Mottagningen som uppgift att se till att fysiker som engagerar sig i mottagningen har kul. Därför arrangerar Mottagningen flera pubar, fester och evenemang endast för de engagerade.

Mottagningen ska vara välkomnande. Vi i årets Mottagning har valt att konkretisera det något vaga ordet välkomnande i fyra korta punkter:

Att mottagningen är välkomnande innebär att den…

  • är rolig att delta i.
  • är förberedande inför utbildningen och det sociala livet kring utbildningen.
  • erbjuder varierade aktiviteter.
  • skapar sammanhållning  bland de nyantagna och de redan studerande på programmet.

Vilka ingår i mottagningen?

Mottagningen har varje år omkring 100 engagerade som på något sätt hjälper Mottagningen att skapa ett fantastiskt välkomnande för nØllan. Nedan listar vi de ansvarsposter som finns samt en kort förklaring av posten. För utförligare beskrivning, se: Ansvarsposter inom mottagningen 2018

Föhseriet

Överföhs – Överföhs är Mottagningens ordförande och leder arbetet inom nämnden.

Taktikföhs – Taktikföhs är Mottagningens vice ordförande. År 2018 har denne främst ansvar för företagskontakt.

$nålföhs/$lösföhs – $nålföhs/$lösföhs är Mottagningens kassör och har det ekonomiska ansvaret inom nämnden.

Utöver de ovan nämnda ansvaren har Föhseriet en teatral roll, där de under infopass och andra evenemang gör skrämmande framträdanden med dold identitet.

Fadderiet

Fadderist (4st) – Fadderisterna kan ses som Mottangingens ledamöter och jobbar tillsammans med föhseriet för att skapa en så bra mottagning som möjligt! Fadderisterna gör även inspring på infopass under mottagningen där de stojar och skojar.

Miniföhs

Butler – Det är butlerns uppgift att assistera Föhseriet vid teatrala framträdanden. Dessutom sysselsätter sig en uttråkad butler gärna med att tortera årets maskot.

Spexföhs – Det är Spexföhs uppgift att föhsa nØllan i spexande. nØllan får lära sig allt ifrån musikarrangemang till teatersminkning.

Stugföhs – Se stuggasquen nedan.

Cyberföhs – Cyberföhs utmanar nØllan med kluriga digitala pussel och kan arrangera ett datainriktat event.

Sångföhs – Det finns många studentikosa sånger. Det är Sångföhs uppgift att genom demonstration visa nØllan hur dessa ska sjungas.

<inset name>föhs – Denna post förändras varje år. Oklart vad denna föhs gör, men något för att utbilda nØllan i alla fall.

Arrangörer och fixare

Kickoffgasquen – Arrangörerna av Kickoffgasquen fixar en gasque för att få faddrarna taggade på de kommande två mottagningsveckorna.

Alumnieventet – Arrangörerna av alumnieventet skapar ett event där nØllan får träffa alumner och prata om karriären efter Teknisk Fysik. Till exempel i form av en pub.

Gyckelskolan – De ansvariga för gyckelskolan lär nØllan gycklandets ädla konst. De informerar om traditioner samt skrivna och oskrivna regler.

Varning på stan – Arrangörerna av Varning på stan (VPS) arrangerar aktiviteter runt om i Stockholm som nØllan går runt till, samt fixar en tävling med mindre uppdrag. De fixar dessutom en samling på kvällen där dagen sammanfattas.

nØllebanquetten – Dessa arrangörer skapar tillsammans nØllans första banquette! De ser till att det blir en magisk kväll där nØllan får visa upp sitt föhoppningsvis goda bordskick. Festen ska även innehålla de nödvändiga traditioner som finns.

Stuggasquen – Arrangörerna av stuggasquen fixar en gasque ute på Osqvik. De styr även upp lekar, bad och bussfärd innan och efter gasquen.

nØllegasquen – Arrangörerna av nØllegasquen fixar en gasque fullspäckad av roliga traditioner och gyckel.

Ettans fest – Sektionens största fest är Ettans fest. Arrangörerna skapar denna traditionsrika fest och ser till att den är präglad av pompa och ståt.

Matberedare – Det är inte bara under fester det behövs mat, utan även under mottagningsveckorna. Matberedarna står redo att tillhandahålla mat till nØllan och faddrar.

Föreläsare

Vettiquetteföreläsning – Studentlivet är nytt för de flesta av nØllan. Denna föreläsare lär nØllan om alla de regler som man bör känna till som aspirerande fysiker.

Hälsobalansföreläsning – Det är inte alltid lätt att klara studierna och balansera det med ett i övrigt fullspäckat liv. Denna föreläsare talar om prioriteringar, hälsa och hur man håller sig borta från den berömda väggen.

Studieteknikföreläsning – Universitetslivet är annorlunda från gymnasiestudier. Att ha en god studieteknik är A och O för att lyckas. Denna föreläsare talar om egna erfarenheter såväl som vikten att testa flera olika tekniker.

Faddrar

Förfaddrar – nØllan delas in i grupper när de kommer till KTH. Med dessa grupper hänger nØllan mycket under mottagningen och i spetsen har de var sina förfaddrar. Förfaddrarna är de som är mottagningsgruppens länk till nØllan.

Mediafadder – Att ha minnen från mottagningen är kul. Ännu roligare är det att ha bilder från mottagningen. Det är mediafaddrarnas uppgift att dokumentera mottagningen.

nØllegruppsfadder – Det är nØllegruppsfaddrarna som kollektivt gör mest under mottagningen. Som nØllegurppsfadder kan en få göra lite allt möjligt. Allt från att leka lekar till att laga mat. Men främst av allt får man hänga massor med nØllan!

Struktur

Med en organisation med omkring 100 personer krävs det en struktur för hur man jobbar. I Mottagningen arbetar vi på följande sätt.

Föhseriet tillsammans med Fadderiet är på en övergripande nivå ansvariga för hela mottagningen. Föhseriet och Fadderiet (tillsammans mottagningsgruppen) tar hjälp av miniföhsare, arrangörer, föreläsare och faddrar för att genomföra hela mottagningen. Miniföhsare, arrangörer, fixare och föreläsare är alla ansvariga för varsin del av mottagningen. Det kan vara ett enskilt evenemang eller något mer kontinuerligt. Det är upp till dessa personer att detaljstyra sitt respektive projekt. Mottagningsgruppen samordnar alla fester och evenemang samt hjälper till vid behov. För att alla evenemang ska kunna genomföras krävs hjälp från nØllegruppsfaddrarna. Mottagningsgruppen tilldelar nØllegruppsfaddrar till alla evenemang under mottagningen, men det är upp till varje arrangör att styra vad faddrarna ska göra.

Under mottagningen behövs det även några som tar hand om nØllan, detta är främst förfaddrarnas uppgift. Förfaddrarna är nØllans goto om nØllan behöver hjälp eller undrar något.Förfaddrarna är även mottagningsgruppens bästa länk till nØllan, då de alltid är på plats. Därtill har förfaddrarna i uppgift att samordna sina nØllegruppsfaddrar och sprida mottagningens propaganda vidare till alla aktiva. Detta gör förfadderposten till en av de viktigaste inom mottagningen. Förfaddrarna rapporterar till mottagningsgruppen kontinuerligt under mottagningsveckorna.

Engagerade 2018

Här följer en lista över alla (exklusive nØllegruppsfaddrar) som är engagerade i mottagningen 2018.

Föhseriet

Överföhs:
Dudu Xuechen Zuo
Taktikföhs:
Oscar Elling Johansson
$nålföhs:
Eric Landstöm d.y.

 

 

 

 

 

Fadderiet

Fadderist:
Leo Enge
Fadderist:
Karl Arthursson
Fadderist:
Hugo Härmark
Fadderist:
Christoffer Ejemyr

 

 

 

 

Faddrar

Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:

 

 

 

 

Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:
Förfadder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediafadder:
Mediafadder:
Mediafadder:
Mediafadder:

 

 

 

 

 

 

Miniföhs

Butler:
Helmer Nylén

 

 

 

 

 

 

Spexföhs:
Spexföhs:
Stugföhs:
Stugföhs:

 

 

 

 

 

Cyberföhs:
Sångföhs:
<insert name>föhs:
<insert name>föhs:

 

 

 

 

 

Arrangörer och fixare

Kickoffgasquen:
Kickoffgasquen:
Gyckelskolan:
Gyckelskolan:

 

 

 

 

 

Varning på stan:
Varning på stan:
nØllebaquetten:
nØllebaquetten:

 

 

 

 

 

Stuggasquen:
Stuggasquen:
nØllegasquen:
nØllegasquen:

 

 

 

 

 

Ettans fest:
Ettans fest:
Ettans fest:

 

 

 

 

 

Matberedare:
Matberedare:
Matberedare:
Matberedare:
Matberedare:
Matberedare:

 

Föreläsare

Vettiquette:
Hälsa och balans:
Studieteknik: