Tidsplan – Mottagningen 2018

Info

Nedan följer de viktigaste datumen för Mottagningen under 2018. Dessa datum kan betraktas som fasta och mottagningsaktiva och andra sektionsmedlemmar kan börja planera därefter. Råder det några oklarheter, kontakta då Mottagningen via mail (mottagningen@f.kth.se).

Tidsschema

Perioden 1/1 till 31/8 – Före mottagingsveckorna

Taggpub (13/2)

Mottagningen arrangerar Taggpub (i samband med fkm:s tisdagspub kl. 17.23) där vi kommer öppna ansökan för större poster inom mottagningen 2018. Här kommer vi även släppa dokument som förklarar vad det innebär för de olika rollerna (förfadder, evenemangsarrare, fadder, etc.) att vara engagerad i Mottagningen 2018. Vi i Mottagningen kommer förklara lite vad vår vision för mottagningen 2018 är och vilka övergripande saker som skiljer sig från tidigare år.

Ansökan till större poster stänger (27/2)

Denna tisdagskväll stänger ansökan till de poster som har varit öppna för ansökan sedan taggpuben. I tiden runt detta kommer vi i Mottagningen intervjua kandidaterna, för att underlätta vårt val.

Releasepub och fadderansökan (2/3)

Fredagen den 2:a mars kommer vi arrangera den traditionsenliga Releasepuben! Här får du veta vilka som blivit valda till posterna inom mottagningen 2018. Utöver det kommer Fadderiet visa sitt tema, maskotens namn och utseende avslöjas, Föhseriet avslöjar sitt valspråk och mycket mer. Det blir helt klart en fullspäckad kväll! Utöver allt detta kommer vi även i samband med puben att öppna ansökan till fadder 2018!

Fadderistpub (17/4)

Hej Sektionen! Vi Fadderister är sååååå taggade på mottagningen! Därför kommer vi hålla en alldeles fantastisk pub tillsammans med fkm. Temat är Fadderiets tema! Vi ses!

Vårfesten (28/4)

Som ett avbrott i pluggandet håller Mottagningen sin årliga vårfest lördag den 28:e april. Festen är ett roligt evenemang där alla mottagningsaktiva får komma. Festen kommer vara en kavajsittning i vårigt (eller inte) tema med eftersläpp i konsulatet (öppet för alla).

Ansökan till fadder stänger (1/5)

Efter denna dag börjar vi lägga individuella scheman för faddrarna. Vi kommer acceptera sena anmälningar, men då kan vi troligen inte ta hänsyn till eventuella önskemål angående arbetsuppgifter.

KTH:s fadderkonferens (5/5)

Denna lördag arrangerar KTH en fadderutbildning som alla förstagångsfaddrar ska gå. Du får lära dig om saker som alkohol och droger samt hur du kan lösa eventuella problem som kan uppstå.

Faddrarna får ett personligt tidsschema (5/6)

Här är den dag då det kommer att meddelas vilka tider och vilket arbete som vi i Mottagningen vill att varje enskild fadder ska göra under mottagningen. Detta innebär att vid denna tidpunkt har du ett personligt schema för vad just du förväntas göra under mottagningen. Notera att i detta schema ingår inte de tider som förfaddrarna gärna vill ha din hjälp, t.ex Övningsgasquen eller tunnelbanepass.

Taggfest på Osqvik (i början av augusti)

För att skapa bra sammanhållning och få ett tajt gäng arrangerar Mottagningen ett taggfest på Osqvik när mottagningen börjar närma sig. Här får alla mottagningsaktiva en chans att umgås under lediga former med bad bastu och förhoppningsvis sol! Exakt datum kommer senare.

Perioden 1/8 till 26/8 – Runt mottagingsveckorna

Fadderinfo och Kickoff (11/8)

På fadderinfot ska alla faddrar närvara. Det är OBLIGATORISKT!!! På fadderinfot får alla mottagningsaktiva lära sig de regler som gäller och diskutera vad man kan göra i olika svåra situationer. Vi fortsätter sedan till mer avslappnade former med en kickoff-fest innan campus blir nedschlemat av de nya nØllan.

Mottagningsveckorna (13/8 – 26/8)

Nu kör vi! nØllan är här och nu ska vi ha två fantastiska veckor tillsammans. Detaljschema för dessa veckor kommer senare under våren.

Perioden 27/8 till 31/12 – Efter mottagingsveckorna

Nedan listas de största evenemangen under hösten. Fler kan tillkomma.

nØllepubrundan (28/8)

Campus slår upp dörrarna för ett av mottagningens största event, nØllepubrundan. Till detta får endast nØllan och faddrar biljetter.

nØllans tackgasque för faddrarna (22/9)

Nu är det dags (DagaDags?!) för nØllan att arrangera sin första gasque, ett sätt för nØllan att tacka alla mottagningsaktiva. Årets mest aktiva faddrar har företräde till evenemanget.

nØllegasquen (nG) (13/10)

Ska nØllan bli fysiker? HA! Nej, men gasqua ska de. Här arrangerar vi i Mottagningen en av de största gasqerna under året. Årets mest aktiva faddrar har företräde till evenemanget.

Ettans fest (november)

Mottagningens största event markerar slutet på årets mottagning av nØllan. Till denna banquette bjuds nØllan, sektionsmedlemmar och seniormedlemmar in.

Mottagningens tackfest (början av december)

Som tack för det stora engagemang som har visats under året arrangerar Mottagningen en tackfest för alla dem som har gjort extra mycket för mottagningen.

 

Med färgglada hälsningar, Mottagningen.
Dudu, Oscar, Eric, Hugo, Leo, Karl och Christoffer.