Länk/Link: https://forms.gle/GF94ZJQ7F9V4nqgZA

[English below]

“Hur vill du att utbildningen ska se ut i höst, eller om fem år? Vårens snackis på KTH är hur utbildning kan, och bör se ut i framtiden. Det finns många lärdomar att dra från de senaste året och många erfarenheter att ta vara på. Vi i kåren är med i dessa diskussioner och har i uppgift att lyfta studenternas perspektiv. För att få en så bred bild som möjligt behöver vi därför er hjälp. Det skulle vara väldigt värdefullt i vårt arbete om ni fyllde i enkäten nedan.Påståendena är framtagna med hjälp av sektionernas studienämnder i Utbildningsrådet.

//

What do you want the education to be like this autumn, or in five years? A big theme at KTH this spring is how the education can, and should, be in the future. There are many lessons to be learned from the past year and many experiences to take advantage of. We in the Student Union are involved in these discussions and have the task of raising the students’ perspective. To get as broad a picture as possible, we need your help. It would be very valuable in our work if you filled in the questionnaire below. The statements have been written with help from the chapters’ study boards in the EduCouncil.”