Måndag den 4e november kommer KTH att utföra kontroll av gasledningarna från gasförrådet utanför konsulatet. Som säkerhetsåtgärd får ingen under tiden befinna sig i konsulatet, varför det kommer att hållas stängt under inspektionen. Tiden för detta är planerad till 17:30 till 21:30 på kvällen, och under denna period kommer ingen få befinna sig i kons. Väktare kommer att be de studenter som är här den tiden att lämna, och dörren kommer vara låst under tiden. Efter 21:30 ska kons åter vara öppet som vanligt.

Monday november the 4th KTH is going to perform a check of the pipework from the gas storage outside of the chapter location Konsulatet. As a safety precaution, noone is allowed to be in konsulatet during the check, and so kons will be closed for everyone between 17:30 until about 21:30. KTH security guards will ask anyone in kons to leave by this time, and the doors will be locked for the duration of the check. After 21:30 konsulatet will be open as usual.