KTH informerar om hur du som student kan hitta spännande exjobb:


Hitta ett spännande exjobb med start våren 2021

I KTH Exjobbportal finns just nu ca 400 aktuella uppdrag. Uppdragen kommer från stora industriföretag, små och medelstora företag samt privat och offentlig sektor.

Mer information finns på www.kth.se/samverkan/exjobb/studenter