Välkomna på Nymbleråd!

Det är ett initiativ från THS för att från en bredare medlemsbas än de högst sektionsaktiva ta in åsikter om Nymble och THS i allmänhet.

Varmt välkommen ikväll hälsar THS!