[Uppdaterad 27/4]

Hej Sektionen!

Den 4 maj är det dags för årets tredje sektionsmöte. Sektionsmötet är där de viktigaste besluten inom sektionen tas och alla studerande medlemmar har rösträtt. Vanligen brukar det vara ett möte i vår sektionslokal, men detta kommer naturligtvis behöva anpassas till den rådande situationen. Därför kommer sektionsmötet att hållas digitalt.


Information om mötet

Plats: Digitalt möte via Zoom och mötesverktyget VoteIt. (Information nedan)
Tid: Måndagen den 4 maj, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar.

Just detta sektionsmöte kommer utöver det vanliga att behandla:

  • Förslag om att anta en värdegrund för sektionen.
  • Förslag om nya stadgar för sektionen.

Dessutom kommer det att vara fyllnadsval av posten som Profilansvarig, röstas om framtida uppstart av projektet Resa till CERN och ges en statusuppdatering från sektionen kring implikationerna av KTHs och Campus nedstängning.

Mer information om hur mötet kommer gå till rent tekniskt finns nedan.


Mötesdokument

Till mötet hör en del dokument som listas nedan.


Digitala mötesverktyg

Ett mejl har gått ut till samtliga studerandemedlemmar i sektionen med länk till VoteIt och Zoom. Är du ej studerandemedlem, men vill ändå delta på sektionsmötet? Mejla styrelsen på styret@f.kth.se.

VoteIt

VoteIt är ett mötesverktyg som tillåter digital omröstning, talarlistor och möjlighet för alla medlemmar att lägga förslag och diskutera dessa. På sidan finns en dagordning där alla punkter som föreslås diskuteras under mötet står. Varje punkt har en beskrivning vad den innebär och där går det att se omröstningar som kommer att ske under mötet.

Just nu går det bra att gå igenom dagordningen och kommentera på förslag som ligger, exempelvis angående förslaget på stadgar eller förslaget till värdegrund för sektionen.

Zoom

Topic: SM3 Fysiksektionen
Time: May 4, 2020 05:23 PM Stockholm

Join meeting
https://kth-se.zoom.us/j/68381667690
Meeting ID: 683 8166 7690
One tap mobile
+46844682488,,68381667690# 
+46850500828,,68381667690# 


Varma hälsningar,
Styrelsen