Länk till Facbookevenemang: https://www.facebook.com/events/390177995266189/

Skepp ohoj!

Skutan M/S Konsulatet ska snart ut till sjöss, men har ännu ingen besättning. Därför bjuder vi er till en gasque likt ingen annan ni varit på, en gasque för fulla segel!

Den 26 oktober hissar vi seglen mot äventyret och då förvandlas vårt kära konsulat till en partybåt. Vi utlovar en skvalpande fest fylld med båtreferenser för de som tar sig till aktern av campus denna afton. Förhoppningsvis kommer vi ej kapsejsa, men man vet aldrig vad som kan hända ombord M/S Konsulatet! Klädkod är givetvis ”till sjöss”.

Insläppet börjar 18.30, avgång sker kl 19.00 och efter sittningen, ca. 22.00, öppnar vi för dans på däck! Då är man varmt välkommen att lägga ankar även om man inte varit på själva sittningen.

Både för sittningen och efterköret gäller sektionsmedlem och +1.

Kostnad 100/120/130/140 kr (alkfritt/finare alkfritt/alk öl eller cider/alk vin)

Betalning sker till fkm*:s Bankgiro 5942-8219 och märk betalningen med “TG1 Förnamn Efternamn”. Betala SENAST onsdagen den 23/10. De som inte betalat innan dess riskerar att få gå på plankan! Om inte avanmälan sker innan torsdagen den 24/10 kl 19.00 råder betalningsskyldighet. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23/10.

Vill du vara med på seglatsen? (Vill du komma på sittningen?)
https://forms.gle/oWR1wSCtYh1Sa27n8

Vill du sköta maskineriet? (Vill du jobba på gasquen?)
https://forms.gle/HKiCabMTF98SB9s69

————————————————–

Ship ahoy!

The ship M/S Konsulatet will soon be out at sea, but has no crew yet. That’s why we want to invite you to a gasque like no other, a gasque that will rock your boat!
On October 26 we will embark on a journey for adventure and our dear konsulatet will turn into a party boat. We promise a roaring party filled with boat references for those heading to the stern of campus this evening. Hopefully we won’t capsize, but you never know what can happen on board the M / S Konsulatet!

You’re welcome from 18.30, the ship embarks at 19.00 and after the gasque, approx. 22.00, we open for dance on deck!

For both the gasque and the dancefloor you either need to be a chapter member or their +1.

Price 100/120/130/140 SEK (Alcohol-free/Finer alcohol-free/ Alcoholic beer or cider/Alcoholic wine)

Payment is made to fkm*’s BG 5942-8219 or our IBAN-nr SE68 6000 0000 0005 1124 2182. Please write “TG1 <First Name> <Last Name>”. Pay before Wednesday, 23/10. If you haven’t payed by then you risk having to walk the plank! If you can’t attend but are signed up the cancellation needs to be sent before Thursday the 24th of October at 19.00. Otherwise we charge full price. Last day to sign up for the gasque is Wednesday the 23th of October.

Do you want to join the crew? (Do you want to attend the gasque?)
https://forms.gle/KX7yh9fNUarCqHVbA

Do you want to work on the gasque?
Please email us at klubbmaster@f.kth.se.