———— ENGLISH BELOW ————
π-dagen närmar sig 3,14 steg i taget och hur ska den firas, om inte med en tentagasque i sann π-ratanda? Och temat anspelar inte på vilka π-rater som helst, utan π-rates of the Caribbean – fast π-rates of the Campus! En eπsk och pamπg – närmast utoπsk – gasque utlovas, med koπöst π-kanta rätter i ett lika π-ffigt som π-mpat konsulat, vi asπrerar på en poπs gasque!

Insläppet börjar 18.30, sittningen börjar kl 19.00 och efter sittningen, ca. 22.00, öppnar vi för efterkör! Där är en varmt välkommen även om en inte var med på själva sittningen.

Både på sittningen och efterköret gäller sektionsmedlem och +1.

Kostnad 110/130/140/150 kr (alkfritt/finare alkfritt/alk öl eller cider/alk vin)

Betalning sker till fkm*:s Bankgiro 5942-8219 och märk betalningen med “TG3 Förnamn Efternamn”. Betala SENAST onsdagen den 11/3. De som inte betalat innan dess riskerar att få gå på plankan! Om inte avanmälan sker innan torsdagen den 12/3 kl 19.00 råder betalningsskyldighet. Sista anmälningsdag är onsdagen den 11/3.

Vill du gå på sittningen?
https://forms.gle/m5nT8PsEgWdnJ8heA

Vill du jobba på gasquen?
https://forms.gle/wrNTQChNPtoMouqn6

————————————————–

The π-day is approaching 3.14 steps at a time, and how should it be celebrated, if not with a tentagasque in true π-rate spirit? And the theme’s not about just any π-rates, but π-rates of the Caribbean – except π-rates of the Campus!

You’re welcome from 18.30, the gasque starts at 19.00 and after the gasque, approx. 22.00, we open the dancefloor!

For both the gasque and the dancefloor you either need to be a chapter member or their +1.

Price 110/130/140/150 SEK (Alcohol-free/Finer alcohol-free/ Alcoholic beer or cider/Alcoholic wine)

Payment is made to fkm*’s BG 5942-8219 or our IBAN-nr SE68 6000 0000 0005 1124 2182. Please write “TG3 <First Name> <Last Name>”. Pay before Wednesday, 11/3. If you haven’t payed by then you risk having to walk the plank! If you can’t attend but are signed up the cancellation needs to be sent before Thursday the 13th of March at 19.00. Otherwise we charge full price. Last day to sign up for the gasque is Wednesday the 11th of March.

If you have problems paying due to foreign banking write to us at klubbmaster@f.kth.se and we’ll sort that out.

Do you want to attend the gasque?
https://forms.gle/UCFeYViAdJjmK1tm9

Do you want to work on the gasque?
Please email us at klubbmaster@f.kth.se.