En gammal tradition på Fysiksektionen är att varje årskurs har ett namn som börjar på F. Detta namn får årskursen vid mottagningens, slut och skall ha att göra med det som utmärkt årskursen dittills. Några av motiveringarna till tidigare namn kan du läsa nedan. Ansvar för namnvalen bär respektive Överföhs.
Om du är en gammal överföhs och märker att den årskurs du föhste inte står med nedan, kan du med all rätta drabbas av dåligt samvete och skicka en förklaring på namnet till webmaster@f.kth.se.
Är du gammal fysiker? Saknas förklaringen till ditt årskursnamn? Skicka den gärna till adressen ovan!

Varje årskurs har ett erhållit ett årskursnamn när de börjat på Teknisk Fysik, och årskursnamnet trycks ofta på det vänstra benet hos en Fysikers overall.

F-16, Fuskbygge
F-15, Fanclub
F-14, Folkvett
F-13, Frågvis
F-12, Fumla
F-11, Frappera
F-10, Framfusig
F-09, Falsklarm
F-08, Førspel
F-07, Fokus
F-06, Friskus
F-05, Flörtfrisk
F-04, FanFar
F-03, Fetvadd
F-02, Fusklapp
F-01, Flykta!
F-00, Formfranska
F-99, Fulöl
F-98, Folkdans
F-97, Fängsel
F-96, Felande länken
F-95, Ferdinand
F-94, Flaxa
F-93, Fromhet
F-92, Fido
F-91, Fjortis, alt. Frisedel

 

Fuskbygge, F-16

nØllan visade tidigt en fascination för de fortnida egyptsierna, och försökte vid varje tillfälle efterlikna dessa genom att konstruera pyramider, och använde de istället för sen sig själva som byggmaterial.

Efter att det blivit känt att nØllan skulle dyka upp förvisades sektionen bort till M-husen. Kort efter nØllans första besök i lokalen upptäcktes ett antal fatala brister som förhindrade inflytt, bland annat att väggen in till köket inte bar.

När föhseriet anlände till tekniska i samband med tunnelbanemiddagen, fylldes de av förskräckelse över de fallfärdiga bärstolar som stod framför dem. Dessa konstruktioner uppnådde inte på något sätt sektinoens traditionellt höga standard för bärstolar.

Därför skall årskursen F-16 för all framtid vara känd under namnet Fuskbygge.

Föhseriet 2016
Överföhs Hannes Carlsson
$lösföhs Mårten Vuorinen
Taktikföhs Fredrik Isaksson

Tillbaka till toppen

Fanclub, F-15

Under mottagningen visade nØllan en genomgående entusiasm för vadhelst föhseriet presenterade för dem. Redan dag nØll visade nØllan sin kärlek för föhseriet och fadderiet på det mest moderna sätt den kunde tänka sig genom en friend request på facebook. När sedan föhseriet gjorde entré under lunchen på kemigården utbrast nØllan genast i en kärleksfull uppskattning av $nålföhs frisyr.

Föhseriet fick sedan i tid och otid, lyssna till gyckel där nØllan tillade, och tillbad nØllans förfaddrar. Under fjortisdiscot förärade föhseriet nØllan med ett dansnummer. nØllans uppskattning var uppenbar.

Under nØllebanquetten framförde nØllan en kärleksdikt. nØllan hävdade att mottagaren av dikten skulle förbli anonym, men avslöjade sig genast då hen kärleksfullt beskrev Överföhs korsettsnörning.

Inte ens under nØllespexet kunde nØllan hålla sig från att hedra såväl kursassistenter, kurslitteratur, och andra närvarande. nØllans främsta kärlekshälsning riktades dock åt ett annat håll, till en legend som alltid kommer att minnas som “Hon som dödar älgar”.

På grund av nØllans genomgående kärlek, för att ge kärlek, kommer årskurs F-15 för all framtid vara känd under namnet Fanclub.

Föhseriet 2015
Överföhs Sofie Andersson
$nålföhs Tomas Lycken
Taktikföhs Calle Svensson
Tillbaka till toppen

Folkvett, F-14

Kommer inom kort…
Tillbaka till toppen

Frågvis, F-13

nØllan har visat en genomgående oförmåga till insikt!
När Läraröhseriet delade med sig av sitt djupa vetande, valde nØllan att frapperande nog avbryta skolningen, och ifrågasätta Lärarföhs förmåga att addera.

Efter utdelningen av instruktionerna för Tunnelbannemiddagen förväntade sif Föhseriet att dessa skulle vara tillräckliga, dock dröjde det inte länge innan nØllan, i sin nyfikenhet, ringde Överföhs på jakt efter mer information.

Inför mottagningsveckorna var givetvis alla evenemang minutiöst planerade, Föhseriet fick dock se schemat fallera gång på gång, då nØllan omedgörligt påkallade uppmärksamhet genom att vifta med händerna i luften.

Därför skall årskursen F-13 för all framtid vara känd under namnet Frågvis.

Föhseriet 2013
Överföhs Jennifer Lemne
Snålföhs Emil Ringh
Taktikföhs Gustav Johnsson

Tillbaka till toppen

Fumla, F-12

När Föhseriet försåg nØllan med sångböcker, var det inte mer än väntat att ett fåtal exemplar skulle schlarvas bort.

Det som Föhseriet däremot inte hade förväntat sig var den näst intill totala förskingringen.

Då Föhseriet förväntade sig medverkan under sångföhsningen hade nØllan proaktivt supit bort sin sångröst och kompenserade med att försöka roa Föhseriet med sin fågelholksimitation.

Vid utdelningen av nØlleuppdraget förväntade sig Föhseriet att nØllan skulle ta till vara på detta konvolut varpå nØllan blev så upphetsad, att den ofrivilligt skänkte bort det.

Därför skall årskursen F-12 för all framtid vara känd under namnet Fumla.

Föhseriet 2012
Överföhs Patrik Rufelt
Snålföhs Martin Larsson
Taktikföhs Niclas Berg

Tillbaka till toppen

Frappera, F-11

nØllan har haft en överväldigande tendens att förvåna Föhseriet
När Föhseriet förväntade sig tystnad, rädsla och nervositet, svarade nØllan med spontana hurrarop i F2.
När Föhseriet förväntade sig avhopp från Föhseriets uppfostrande aktiviteter, svarade nØllan med en än högre närvaro.
När Föhseriet förväntade sig en underskön och finstämd hymn, svarade nØllan med kakofoni av sällan skådat slag.
När Föhseriet förväntade sig att slippa höra från nØllan efter Mottagningsveckorna, svarade nØllan med att skriva i Force om bulan i Taktikföhs byxor.

Därför skall årskursen F-11 för all framtid vara känd under namnet Frappera.

Föhseriet 2011
Överföhs Mariann Larsson
Slösföhs Elin Hynning
Taktikföhs Tomas Rosén

Tillbaka till toppen

Framfusig, F-10

Då nØllan tidigt på diverse opassande sätt gjort närmanden mot Föhseriet, överöst det med kärleksförklaringar och haft uppenbara problem med att respektera den personliga sfären.

Då nØllan ivrigt kastat sig in i sektionslivet och med stor entusiasm tagit för sig av det som erbjudits – och det som INTE erbjudits – skall årskursen F-10 för all framtid vara känd under namnet Framfusig.

Föhseriet 2010
Överföhs Frida Halfvarson
Snålföhs Martin Wendin
Taktikföhs Andreas Hörnell

Tillbaka till toppen

Falsklarm, F-09

För nØllans förkärlek att sprida dåligt underbyggda rykten,
Som att Överföhs skulle undervisa termodynamik!
Som att nØllan skulle upphöjas på nØllegasquen!
Eller som att nØllan skulle upphöjas på stuggasquen!

För att nØllan tidigt trodde sig veta mer,
än som beviserligen varit fallet,
och på allehanda vis försökt meddela sin omgivning denna “vetskap”,

Skall årskursen F-09 för all framtid vara känd under namnet Falsklarm.

Föhseriet 2009
Överföhs Calle Pettersson
Snålföhs Mariette Annergren
Taktikföhs Johan Sanderoth

Tillbaka till toppen

Førspel F-08

Då nØllan under mottagningen jobbat (såväl dag som natt) på att tända Fysiksektionens flamma – då nØllan insett att alla resor inte blir som man tänkt sig, men att färden ändå kan vara viktigare än målet – skall årskursen F08 för all framtid vara känd under namnet Førspel.*

* Vilket betyder “förfest” på norska.

Föhseriet 2008
Överföhs Gabriel Ehrnst Grundin
Snålföhs Gunnar Hermansson
Taktikföhs Tanja Suhinina

Tillbaka till toppen

Friskus, F-06

Då nØllan redan till Välkonstgasquen visade sig komma mangrant och där gycklade både friskt och hejdlöst blev Föhseriet behärskat överraskade. Under hela hösten fyllde nØllan tillvaron med kreativa gyckel och nya omstarter.

Dessutom envisades nØllan med att uppfylla Föhseriets minsta vink så ivrigt och tjänstvilligt att vi knappt hann hitta på nya tokigheter innan de tidigare var genomförda.

Som pricken över i:t visade sig nØllespexet genomgående slutrimmat och dessutom föredömligt sluta när publiken fortfarande jublade.

Så, med sin benägenhet att i tid och otid, villkorslöst och glatt roa sin omgivning har F06 som årskurs förtjänat namnet Friskus.

Föhseriet 2006
Överföhs Erik Alfthan
Snålföhs Andreas Gustafsson
Taktikföhs Hilda Sundström

Tillbaka till toppen

Flörtfrisk, F-05

Då nØllan redan tidigt uppvisade en gladlynt inställning till Banquette och gasquer, gjorde tappra försök att charma Föhseriet med skönsång, viskade vackra ord om ÖF:s och TF:s skönhet, jublade ohämmat för ståtliga Fysiker i svarta solglasögon, försökte bedåra Föhseriet med gulddraperad choklad och eldigt blomster samt har visat prov på förmåga att tjusa Snålföhs med flerstämmig hymn skall årskursen F-05 i all framtid vara känd under namnet Flörtfrisk.

Föhseriet 2005
Genom Överföhs Emma Månsson

Tillbaka till toppen

FanFar, F-04

Under mottagningen visade nØllan, genom allehanda komponerande, musicerande och serenerande, vid ett flertal tillfällen sin stora uppskattning för Föhseriet.

Även valda delar av Stockholms lokaltrafikanter, som en tidig lördagsmorgon vågat sig ut, fick “avnjuta” nØllans “skönsång”.

Då inga direkta klagomål från allmänheten nått Föhseriet, och då serenad inte börjar på F så döptes årskursen F-04 till FanFar.

Föhseriet 2004
Genom Överföhs Arno Lepisk

Tillbaka till toppen

Fetvadd F-03

Tag en bib och en SAOL. Man kan komplettera detta med pommes frites, bacon, kött och baksmälla, men det är inte nödvändigt. Det blev inte Fender! Det blev inte fender, inte fender. Nån lämnade in ett veto…

Fetvadd kan stoppas i öronen på sk öronbarn då dessa ska bevista sk kommunala badinrättningar för att förhindra utbrottet av extern otit recidiv. Åtminstone kunde man göra detta på den tid då föhseriet var yngre. Åtminstone de äldre delarna av föhseriet.

Föhseriet 2003
Genom Snålföhs Per Sundelin

Tillbaka till toppen

Fusklapp, F-02

Då nØllan under en av sina första mattetimmar fick den stora äran att fylla i en enkät, och kom till uppgiften där Föhsarintegralen skulle lösas, blev en av mattegrupperna av sin assistent försedd med ekvivalensen till en fusklapp för att kunna intryck på Föhseriet. Föhseriet lät sig dock inte imponeras.

Vid ankomsten till KTH efter tunnelbanemiddagen väntade en mottagning på Kemigården. En av de hyllningar som där framfördes bestod i att nØllan gjorde sitt bästa för att framföra Överföhssången. Till sin hjälp tog nØllan en fusklapp med sångtexten som satts upp bakom en talarstol så att Föhseriet inte skulle kunna se den. Lappen var för övrigt stor nog att kunna kallas fuskplakat, och listen avslöjades i alla händelser av den kollektiva nackspärr som drabbade nØllan i dess åstundan att läsa lappen.

I anslutning till rakningen på nØllegasquen hade tjejnØllan skrivit en sång, och ja, ni har ju redan gissat det. Fusklappar en masse.

Så, med sin benägenhet att ta till dylika hjälpmedel i de mest disparata situationer har F02 som årskurs förtjänat namnet Fusklapp.

Föhseriet 2002
Genom Överföhs Dan Tilert

Tillbaka till toppen

Flykta!, F-01

För nØllans ohämmade förmåga att ständigt befinna sig på den plats där folk inte önskade att den vore.

Föhseriet 2001
Greger, Filippa och Johan

Tillbaka till toppen

Formfranska, F-00

Vid sin ankomst till Kungliga Tekniska Högskolan var nØllan fyrkantig, blek och smaklös. Men efter månaders grillning av Föhseriet har nØllan transformerats till något mer formfast, gyllenbrunt och nästan njutbart.

Därför kommer nØllans namn som Fysiker att vara: Formfranska.

Föhseriet 2000
Genom Överföhs Kattis Åselius

Tillbaka till toppen

Fulöl, F-99

Optimistiska Fysiker fick den vansinniga idén att tillverka nØlle-öl. Tanken var att ölen skulle räcka för att utfodra nØllan under hela hösten. Tyvärr gjorde nØllans närvaro i Konsulatet att ölen blev schlemm och ruttnade.

En hel pall! 45 backar! 675 flaskor! Nästan 340 liter!

Därför blir namnet på årskursen F-99 Fulöl.

Föhseriet 1999
Genom Överföhs Jakob Wohlert

Tillbaka till toppen

F98, Folkdans

nØllan 1998 var i många avseenden tyst, foglig och försynt. Detta gällde dock inte gasquerna, där metamorfosen obarmhärtligt slagit till!
Redan på Välkomstgasquen ställde sig nØllan upp på stolarna för att dansa och skråla så att tjänstgörande toastmaster, OrdF Anders Vestergren, tappade rösten i sina försök att bringa ordning.

På Stugan var nØllans dansande under sittningen så vild att två bänkar förolyckades. Bänkarnas öde kom dock sedermera att avskrivas som “normalt slitage”…

Till nØllegasquen kom nØllan förklädd till penisonär, men avslöjade sig obönhörligt, genom att återigen stuffa runt på stolarna.

Detta för 1998 års nØllan karakterisktiska dansande, utförd med stor och upprepad entusiasm och med manngrann uppslutning, gjorde att det föll sig naturligt att benämna årskullen Folkdans.

Föhseriet 1998
Genom Överföhs Olov Engwall

Följande alternativa förklaring finns att läsa i Force #6/98:

Föhseriets skymning

Det var en mörk och regnig natt. De tre skugglika figurerna utförde en vild rituell dans runt bålet för att få inspiration. ÖF höjde handen för att stanna de övriga och frågade:
-Har ni kommit på något?
SF och TF skakade på huvudet, ledsagat av ett unisont:
-Näe…
Med en suck började de dansa igen.
-Nu då?
Den pinsamma tystnaden bröts av att SF sken upp och lyckligt utropade:
-Fåraherdespaj!
ÖF och TF dansade vidare utan kommentarer, men saktade efter ett tag in, varpå ÖF tog till orda:
-Vore inte Frysbox bra?
-Ja, eller Flakmoppe, föreslog TF.
SF gav sig inte utan replikerade lite stött:
-Men jag förstår inte varför vi inte kan ha Fåraherdespaj!
ÖF tittade förstrött på SF och yttrade:
-Vad sägs om Fortran? nØllan är ju uråldrig, obegriplig och på en låg nivå!

-Det här går inte! Vi får ta fram Svenska akademins ordlista, utbrast TF och började bläddra.
-Kolla om Fåraherdespaj står! föreslog SF hoppfullt.
TF var för djupt försjunken i orden för att svara, utan anmärkte istället:
-Faderullan är ett roligt ord!
ÖFs och SFs entusiasm var begränsad:
-Jaaaaa… Det är ju lite långt…
-Men Fideikomissföreståndare då? försökte TF.
SF ryckte till sig boken, bläddrade frenetiskt och utbrast:
-Fåraherdespaj STÅR ju inte med! Skräpbok!

Upprört slängde han boken i bålet, vilket väckte den lilla mus som sovit bakom hans svarta låda. Musen kilade snabbt över golvet, vilket fick ÖF att med ett tjut förskräckt kasta sig upp på sin tron, där han planlöst hoppade runt tills dess den rasade under hans tyngd.
-Det är ju precis som nØllan! konstaterade SF.
-Vad då? Fegskit? undrade TF.
-Nej, men så där gör de när de dansar sönder sina stolar och bänkar, förklarade SF.

ÖF kravlade sig upp ur virkeshögen och slog med myndig stämma fast:
-Så får det bli! nØllans namn ska vara dansant!
-Jaa! Fandango! utbrast TF.
-E ru dum, eller? Såg du inte hur stelt de shakade loss? replikerade SF.
-Tänkte inte på det… men Foxtrot då? prövade TF.
-Nja, de var ju inga stjärnor på pensionärsdansen precis, anmärkte ÖF.
-Flammenco, Funk, Ftango, rabblade SF.

-Det ska ha att göra med att ALLA dansar…
-…att det är nedbrytande och leder till förfall…
-…och är långtråkigt att titta på.
-Men det är ju tre saker på en gång, det går ju faktiskt inte.
-Jo, visst: Folkdans!

Tillbaka till toppen

Fängsel, F-97

Inte nog med att nØllan under den traditionella tunnelbanemiddagen släppte in allehanda terrorister i restaurangvagnen, nØllan lyckades även genom sin sedvanliga fumlighet tillkalla både SLs personal och väktare. Dessutom visade nØllan under7 nØllegasquen prov på tveksamma böjelser då nØllan envisades med att ikläda sig svart plast och nyttja handfängsel vid avlägsnandet av skägg.

Med anledning av nØllans uppenbara förkärlek till ordningsmakten och dess attribut så skall nØllans namn som Fysiker vara Fängsel.

Föhseriet 1997
Genom Överföhs Nicklas Larsen

Tillbaka till toppen

Felande länken, F-96

Så har fysiksektionen begåvats med ännu en årskull, F96 Felande länken. Det visade sig på ett tidigt stadium att nØllan befann sig på en annan, lägre, utvecklingsnivå. Redan på välkomstgasquen visades prov på ett ungt och omoget sinne. Resten av nØlleveckorna och Föhsningen fortlöpte sedan i samma anda. Vid varje tillfälle till socialt umgänge visade nØllan prov på sin sanna karaktär. nØllan tog sig med förvånansvärt lite kemiska hjälpmedel lätt ned till apstadiet och gjorde sällskap med de som redan från början befann sig där. Mottagningen kröntes slutligen av Ettans Fest den sjunde december, då Föhseriet med stor vånda till slut upphöjde nØllan till etta och Fysiker. nØllespexet var bara ytterligare ett bevis för att F96 inte riktigt är som vi andra. Nyinkomna rapporter tyder dock på att nØllan/Ettan under kvällen tog ett litet steg uppåt på utvecklingsstegen genom att upptäcka elden…

Föhseriet 1996

Tillbaka till toppen

Ferdinand, F-95

Från och med nØlleveckornas början väntade Föhseriet otåligt på att nØllan skulle börja hitta på obstinata dumheter så vi kunde få skälla lite…
Men förgäves, 1995 års nØllan visade sig vara sällsynt tam och lydig.

nØllan gjorde det den blev tillsagd och bara det den blev tillsagd. Som exempel på detta kan nämnas att toastmastern på stugan fick sjunga “Bär ner dem till sjön…” i närmare fem minuter innan något hände.

Detta tafatta och ytterst sävliga beteende förde snabbt Föhseriets tankar till en särskild berättelse om en tjur och en matador som brukar visas på tv på julafton.
Därav namnet Ferdinand.

Föhseriet 1995
Genom Överföhs Carl Thille

Tillbaka till toppen

Flaxa, F-94

nØllans bristande engagemang i sektionen hade visat sig alltför tydligt och nØllan flaxade mest runt utan varken ansvar, mål eller mening och i total avsaknad av kontroll. Denna brist på kontroll visade sig tydligt då nØllan vid Föhseriets årliga bad, i sin iver att hjälpa Överföhs, missade vattnet och träffade flytbryggan.

nØllans vimsighet demonstrerades redan första dagen då nØllan skulle lära sig att jubla. När nØllan efter första försöket uppmanades att använda händerna för att överhuvudtaget HÖRAS, sträckte nØllan fånigt händerna i vädret och flaxade glatt. First impressions last.

För att ingen skall glömma varför Flaxa fått sitt namn, beslöt Föhseriet att införa multimedia i Årskurssången. Varje gång som Flaxa sjunges skall samtidigt den karakteristiska flaxningsrörelsen utföras.

Föhseriet 1994
Genom Överföhs Claes Erixon

Tillbaka till toppen

Fjortis, F-91

1991 års upplaga av schlemmet var, pga diverse nya påbud från det förhatliga UHÄ, av betydligt mer schlemm och wüdrough konsistens än tidigare år. Aldrig förr hade nØllan varit så feminin. Aldrig förr hade nØllan varit så prepubertal och omogen. Aldrig förr hade Föhseriets uppgift varit tyngre vad det gäller att ge nØllan nödvändig fostran inför tiden vid Fysiksektionen.

Därav följer tämligen naturligt att årkursnamnet för F-91 blev Fjortis.

Föhseriet 1991
Genom Överföhs Jonas Wulff

Tillbaka till toppen

Frisedel, F-91

På hösten 1991 hade militären för lite pengar varpå man lät ett antal tusen värnpliktiga mucka i förtid. Några av dess fick chansen att börja på KTH. Under våren och sommaren 1992 gick de en bantad expressversion av 1:an och sedan spreds de ut på sektionerna. NØllning fick de av en grupp föhsare från olika sektioner med Micke Björn i spetsen. Tre av dessa sektion-x:are hamnade på fysik (Johan Hedin, Fredrik Lindell, Göran Sporre). De skulle ha ett årskursnamn och sedan någon kläckt Frisedel blev det så (dock har tydlig schizofreni kunnat märkas då de ofta använt årskursnamnet Fjortis istället).

Tillbaka till toppen