Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är h2bVADpVrsI5_WdKuJnPSDQW-XcM6xVPzgsByURr58HLz48shC2W_sSNKLaWExO8vZVUQUe_FxmOi0fqqrT-HOsOCnuXnq39b9LgrHMwTmxJqa1kGRPdRUa83MLsbbxOQv2CNawu

Hej!

Vi i Fysiksektionens styrelse, eller “Styret”, jobbar hårt för att studenterna kopplade till vår sektion ska ha en så bra studietid som möjligt, men det kan vara svårt att veta vad vi faktiskt gör. Därför sammanställer vi en rapport, eller ett veckobrev, varannan vecka här för att ge er en inblick i vårt kontinuerliga arbete!

Styrets veckobrev v.10-12

Styrets veckobrev v.10-12

Hej Sektionen!

Här följer styrelsens andra veckouppdatering och sammanfattar lite vad vi arbetat med de senaste två veckorna. Har du frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer om nått av det vi skrivit är du jättevälkommen att mejla styret@f.kth.se.

Effekter av coronaviruset

Mycket har hänt senaste två veckorna. Inget har tagit upp vår tid som hanteringen av coronaviruset. Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterad kring de senaste riktlinjerna från såväl myndigheter som KTH. Uppdaterad information finns här: f.kth.se/corona.

Vad händer framöver?

Från och med idag (18 mars) är alla lokaler på Campus låsta för studenter. Därför jobbar vi just nu tillsammans med nämnderna på att flytta stor del av verksamheten online som möjligt. I övrigt kommer tyvärr vissa saker ställas in, och andra kommer att skjutas upp till hösten.

Vi fortsätter hålla kontakt med THS och andra sektioner och utvärdera kontinuerligt läget. Men, tills dess att situationen förändras med sektionslokalen så kommer sektionens verksamhet troligen inte att förändras från det läge vi befinner oss i idag.

Projekt

Revidering av styrdokumenten

Vi har haft vårt första öppna möte angående revideringen av styrdokumenten. Där gick vi igenom de föreslagna ändringarna och kokade ned det till en ny version. Fokus låg på stadgarna. Vill du läsa mer om projektet? Läs här: https://f.kth.se/styret/revidering-av-styrdokument/

Sektionens värdegrund

Under veckorna har vi börjat jobba extra med värdegrunden som ska läggas fram. Just nu har det jobbats fram ett flertal förslag som visar på olika typer av värdegrunder, rent strukturmässigt. Dessa förslag kommer ligga till grund för den workshop som kommer hållas den 23 mars. Mer information om projektet finns här: https://f.kth.se/styret/vardegrundsarbetet/

Styrets veckobrev v.6-9

Styrets veckobrev v.6-9

Hej Sektionen!

Här följer Styrets första veckouppdatering. Dessa rapporter kommer vi att skicka ut måndagar varannan (!) vecka. De sammanfattar vad vi har gjort den senaste tiden och om det har hänt något som har varit extra intressant.

Detta dokument är extra lång då det är årets första och sammanfattar den senaste månaden (mer precis tillbaka till SM1). Dessutom har vi lagt lite extra energi på att förklara vad alla begrepp och möten betyder. 

Har du frågor, funderingar, förslag eller bara vill veta mer om nått av det vi skrivit är du jättevälkommen att mejla styret@f.kth.se eller bara hitta nån av oss i Konsulatet.

Vilka är vi?

Vissa som läser detta har stenkoll på vad Styret gör. Vissa kanske kanske vet vilka vi är, men inte vad vi gör. Och vissa kanske aldrig hört talas om oss. Därför tänkte vi passa på att förklara det i detta första veckobrev.

Sektionens styrelse består av sju personer som väljs samtidigt som alla andra av sektionens förtroendevalda på hösten. För att ordet styrelse låter tråkigt kallas styrelsen Styret, men de två termerna är utbytbara. Vi som sitter i Styret är följande:

 • Christoffer Ejemyr (F-17), Ordförande
 • Morris Eriksson (F-18), Vice ordförande
 • Hanna Lindahl (F-15), Kassör
 • Adam Skärbo Jonsson (F-17), Sekreterare
 • Teo Elmfeldt (F-17), Ledamot med ansvar för utbildningsfrågor
 • Frida Ekner (F-17), Ledamot med ansvar för JML/Studiesocialt
 • Astrid Schöldström (F-19), Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor

Till stor del går vår tid åt att representera sektionen på olika råd och möten med såväl KTH som THS. Vi finns till för att samordna arbetet inom sektionen. Det är även vi som förbereder Sektionsmöten och dylikt. Oss kan man fråga om lite vad som helst! Här är vi:

Från vänster: Teo, Hanna, Christoffer, Astrid, Adam, Frida och Morris.

Event 

Här följer några evenemang som vi i Styret anordnade.

Kickoff – 1 feb

Vi har arrangerat en kickoff för alla som har större förtroendeuppdrag i sektionen. Cirka 30 personer närvarade, och vi inledde med en social aktivitet genom att spela boule för att sedan åka till Konsulatet. Trots några missöden med mat som råkade slängas lyckades vi bjuda på lunch och hålla en workshop med både information och idésprutande. Mycket lyckat!

Skiftes – 1 feb

Efter kickoffen var det dags för Skiftesgasquen. Det är då det gamla årets förtroendevalda lämnar över till de nya. En familjär sittning med en del kul traditioner. Symboliskt så var det vi i Styret 2020 som tog över bjudningen lagom till efterrätten (tårta!)

Möten och råd

Kanslimöte – [Alla från Styret]

Kanslimöten är då Styret träffar SCI-skolans kansli som ansvarar för oss på Teknisk fysik och snart också Teknisk matematik. De sker ungefär 2-3 gånger per termin och dit är det vi som kommer med dagordningen. Det finns mest till för att vi ska lära känna dem, men det är en utmärkt plattform att ställa frågor man inte vet vart man ska ställa. Framförallt pratades det om följande 3 punkter.

 • Vi informerade om frågan om samarbete med McKinsey & Co.
 • En av två programansvariga för Teknisk matematik var där så Teo informerade om anpassningar som föreslås inom studiebevakningen för att anpassas för ytterligare ett civilingenjörsprogram kopplat till sektionen. Förändringarna som föreslogs togs emot väl.
 • Vi lyfte att det är en studentrepresentant vald till SCI-skolans JML-råd, men det är inget som vi visste fanns. Inte de heller.

STYM2 – [Alla utom Adam]

På årets andra styrelsemöte (STYM) diskuterades framförallt vad vi skulle svara i en enkät som vi hade fått från THS angående sektionens rättigheter och skyldigheter.

Ordföranderådet – [Christoffer]

Ordföranderådet är där alla ordförande från sektioner under THS träffas och pratar om problem, lösningar, funderingar eller bara ställer frågor till varandra. Det brukar vara väldigt givande! Extra intressant denna gång var diskussionen om hur mycket pengar sektionerna får från KTH för att arrangera en mottagning. Det är nämligen inte lika… Vi ligger ungefär mitt i fältet (ca. 600 kr/student).

Utbildningsrådet – [Teo]

Utbildningsrådet är ett forum för att diskutera utbildningsfrågor som gäller alla studenter på KTH. Alla medlemmar i THS är varmt välkomna, så är du intresserad är det bara att höra av sig till Studienämnden. Den här gången diskuterades likabehandling av studenter, såsom stöd från svl och om alla får relevant information. Vidare följde en diskussion kring kårbokhandelns framtid, och slutligen lyfte utbildningsledamot Teo frågan om att övningssalar är låsta även dagtid när de inte är schemalagda.

Skyddsombudsrådet – [Frida]

Både skyddsombudsfrågor och studiesociala frågor diskuterades eftersom de två ansvarsområdena på många sektioner, liksom på Fysiksektionen, är kombinerade. Vi diskuterade problem som uppstått och hur de lösts och hur en kontaktenkät för studiesociala frågor bäst kan vara utformad (se projekt). En skyddsombudsfråga som just nu håller på att utredas på sektionen är det faktum att Konsulatet inte nås då brandlarmet i M-byggnaden går, vilket kan vara ett problem eftersom byggnaderna sitter ihop.

Skolråd – [Christoffer och Studienämndens ordförande]

Skolrådet är där studienämnder, studiesocialt ansvariga och ordföranden från sektionerna med program kopplade till vår skola (Flyg, OPEN och vi) träffas tillsammans med representant från THS. Det pratas mycket utbildningsfrågor, men också JML- och tillgänglighetsfrågor. Extra roligt denna gång var att vi valde en skolrådsordförande: grattis Agnes Berg (F-17)!

Nämndråd (NäR) – [Morris, Frida och nämndrepresentander]

NäR hålls ungefär en gång i månaden med syftet att samla nämnderna, diskutera vad som har hänt och hur nämnderna kan hjälpa varandra. På NäR1 gick vi bland annat igenom vad alla nämnder vill få ut av NäR, vi beslutade att ha uppföljningsmöten istället för kvartalsrapporter och diskuterade bland annat G-Suite, KONSol och instagram. På NäR2 pratade vi om vad alla nämnder gjort, revidering av styrdokument, SaFT och hur man får folk engagerade på sektionen.

Projekt

Här listas några av de större projekt som vi i Styret jobbar med. Bredvid varje projekt står det vilka i Styret som är lite extra ansvariga för projektet. Dessa går extra bra att fråga om man undrar något om just det projektet.

Omskrivning av styrdokumenten – [Christoffer, Morris och Teo]

Ett uppstartsmöte har hållits, där en tidplan och lite datum för hösten tagits fram. Det finns en ambition om att lägga fram ett konkret förslag till SM3, men innan dess ska ett antal frågor förankras inom sektionen

 • Tidsplan med datum

Revidera budgeten – [Hanna]

 • Tagit in från nämnder
 • Sett över helhetsperspektivet
 • Kollat extra på hur det funkar med jubileumsfysikalen.

Nämndmöten – [Alla]

I år har Styret, i samråd med nämnderna, beslutat att ersätta kvartalsrapporter med kontinuerliga nämndmöten, delvis för att avlasta nämnderna med att skriva kvartalsrapporter. Mötena fyller dels kvartalsrapporternas tidigare syften att sammanfatta vad nämnderna gjort, för att Styret under slutet av året ska kunna skriva en verksamhetsberättelse. De finns också till för att hålla en god kontakt mellan Styret och nämnderna och ska vara att tillfälle för nämnderna att ställa frågor och för Styret att kolla av uppföljningen mot mål. Det var uppskattat av både Styret och nämnderna och troligtvis något vi kommer fortsätta med.

Konkretiserad verksamhetsplan – [Alla]

Från diskussionerna under nämndmötena har vi samlat ihop nämndernas målsättning inför detta verksamhetsår och formaliserat dessa i en konkretiserad verksamhetsplan.

Kontaktenkät för studiesociala frågor – [Frida, Morris]

En kontaktenkät håller på att skapas på sektionens hemsida för att medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna lyfta studiesociala problem (såsom psykisk ohälsa, sexuella trakasserier osv.). Syftet är att man ska kunna välja om man vill vara anonym eller inte och oavsett det huruvida man vill bli kontaktad i efterhand och på vilket sätt kontakten ska ske.

Teknisk matematik – [Teo]

Under SM2 ska det fattas beslut om hur vi anpassar studienämnden för att hantera det nya programmet, så en sådan proposition har tagits fram och förankrats inom studienämnden och Styret. Med detta lär formalian vara klar, och stafettpinnen går vidare till Mottagningen.

Övrigt

Mediahantering

En ovanlig grej som har uppstått den senaste tiden är att ordförande Christoffer har blivit kontaktad per telefon av reportrar från Dagens Industri och Svenska Dagbladet. De ställde frågor om det beslut som sektionen har fattat kring vårt samarbete med konsultbolaget McKinsey & Co. Detta har även resulterat i två artiklar, båda web-baserade.

IAPS [Morris]

Fysiksektionen har i ett par år varit medlem i IAPS, International Association of Physics Students, som är en samrörelse av fysikföreningar i olika länder världen över, med syftet att stödja samarbete mellan studenter. Som medlem har Fysiksektionen varit IAPS lokala medlem i Stockholmsområdet. Vi har aldrig utnyttjat detta samarbete och har nu officiellt gått ur.

Motionsmall

Det har tagits fram en motionsmall för G-Suite, som alla är varmt välkomna att skicka in motioner via. Som med övriga mallar är det bara att välja Nytt -> Från en mall -> Motionsmall.