Välkommen till Styrets veckojournal! Här kan du läsa om vad vi sysslar med under veckorna. Frågor? Maila styret@f.kth.se

STYM, SM, Mottagning, bil m.m.

Höstterminen är i full gång och verksamheten likaså! Nedan följer ett urval av vad vi gjort sedan sommarlovet:

  • Hjälpt till under Mottagningen (lagat lunch, jobbat på Stuggasquen och bistått i allmänhet)
  • Haft STYM5, STYM6, SM4
  • Köpt en bil
  • Fortsatt arbetet med att migrera datahanteringen till G-suite och påbörjat en personuppgiftspolicy förenlig med GDPR
  • Genomfört och utvärderat en studentenkät
  • Mött kansliet på SCI-skolan
  • Arrangerat Nämndmässa
  • Träffat medlemmar under Lunch med Styret
  • Representerat på andra sektioners evenemang

Vi ser fram mot en händelserik höst och hoppas du gör det med!

Utvärdering och möte med kansliet på SCI-skolan

Nu lider terminen mot sitt slut. Styret har mött kansliet på SCI-skolan för att diskutera det som hänt sedan sist samt koordinera inför hösten. Vi pratade bland annat om att KTH har fått godkänt inför att starta ett program i Teknisk Matematik till hösten 2020, och hur det kommer se ut sektionsmässigt.

Styret har även mötts för att utvärdera sina roller och insatser inför hösten.

Vi vill passa på att uppmuntra till att fylla i studentenkäten om sektionen! Gör din röst hörd, den är viktig.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdDTmYZ2Fmx4sfC6YRwjI99goD0hWrLI-vdmcuJEoRavubxA/viewform

Vi önskar alla stort lycka till inför tentorna!

CL-middag och SM3

Denna vecka har Styrelsen bland annat haft middag med styrelsen för CL-sektionen. Det var ett lyckat utbyte och vi ser fram mot att samarbeta i framtiden.

SM3 har även genomförts. Sektionen har beslutat att bevilja inköp av bil, ljudutrustning, kamerautrustning m.m. Allt om detta finns att läsa i protokollet som publiceras snart! Den som väntar på något gott…

Middag med CL Styrelsen

STYM4

Denna vecka har Styret mötts på STYM för att diskutera inköp av inventarier samt kandidatur i grupp. Detta har varje medlem hunnit med sedan förra STYM:

Ordförande: Lunch med Vice ordf och fkm, THS bal, granskat THS Mottagningsregler, förtydligat innebörden av Integralordern för Osqledaren, Styrelsemiddag, startat medlemsenkät, startat veckojournal. 

Kassör: Fixat med budgeten och kvartalsrapporten.

Sekreterare: Skrivit protokoll samt förberett inför STYM4 och SM3.

Utbildningsledamot: Dragit in ytterligare nämnder i G-Suite, skrivit under 112 nya kursplaner och fört diskussion med SCI-skolan angående dessa, sammanfört FSN-enkäter i nytt koncept, övriga styretaktiviteter, haft löpande diskussioner med programledning och SCI-skolan, varit på möte med IT angående nya kurswebbsidor, representerat på THS-balen.

Studiesocial ledamot: Representerat på THS-bal, ordnat med STAD+FEST anmälningar, pratat med KTH och andra sektioner om medlemsenkäter, tittat på statistik angående könsfördelningen på fysik, case med mottagningen.

Näringslivsledamot: FN har haft McKinsey-pub och planerar inför case-pub. Det planerade företagsbesöket i Gävle blev inställt. 

Nu laddar vi inför terminens sista SM (8 maj), där vi kommer att besluta om inköp av mer kostsamma inventarier (bland annat bil!).