Från och med den 1 december 2017 kommer KTH begränsa antalet datasalar som är öppna på natten.
De datasalar som som är tillgängliga kvälls-, nattetid och helger kommer att ha de programvaror som finns inom utbildningsområdena. Besöks- och inloggningsstatistik har analyserats för att säkerställa relevant IT-stöd.

De nya reglerna följer:

Datorsalarna med begränsad tillgänglighet ska vara tillgängliga för studenter helgfria vardagar kl. 07:00 – 22:00.

  • Maskin (Butter, Trötter, Kloker, Toker, Glader, Prosit)
  • Q-salar (XQ23, XQ25)
  • Bergs (M102, M122)
  • Lantmäteri (Bure, Faggot, MacLean)
  • RB33
  • E-huset, CSC skolan

Resterande datorsalar ska vara tillgängliga för studenter dygnet runt/året runt

  • Fylke (Merry, Pippin, Frodo, Bilbo, Sam)
  • V-salar (Nils, Baltzar, Christopher)
  • Q-salar (endast XQ32)
  • D-huset (Matsalen, Konsthallen, Musiksalen, Sporthallen, Spelhallen)