Fysiksektionen behöver din hjälp för att bli bättre! Vi har några frågor vi vill ställa till alla fysikstuderande och dina svar är viktiga. Enkäten består bland annat av frågor om din syn på sektionen, informationsspridning, jämlikhet, mångfald och likabehandling.

Läser in…

_____________________________________________

The Physics Chapter is sending out a survey to all students to better what we do! This one is in Swedish, but we will send out one in English soon.