Det är dags att utse vilka Fysiksektionens ska nominera som mottagare av THS Kamratstipendium! Stipendiets syfte är att uppmärksamma och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner och upp till tre personer kan få stipendiet från varje sektion.

Nu vill vi ha in nomineringar från er på personer i sektionen som ni tycker är värda det här stipendiet. Vid SM1 beslutas sedan vilka av dessa som i sin tur ska nomineras av sektionen till THS som senare fattar beslut om tilldelande av stipendiet.

Känner du en person som du tycker borde tilldelas stipendiet så är det bara att nominera dem, vi kommer börja ta in nomineringar via formulär nu! Formuläret (som du hittar här) kommer vara öppet ända fram till omröstningen som sker på årets första sektionsmöte (SM1) den 20/2, och det går självklart bra att nominera personer under själva SM1 också.

De som sedan utses av THS att få stipendiet tilldelas en mindre summa pengar och ett diplom, samt uppmärksammas under en finare tillställning under året, troligen Ettans Fest.