Hej sektionen!

Under våren kommer vi i styrelsen att arbeta med att ta fram ett förslag på omskrivning av sektionens styrdokument. Anledningen är att de i dagsläget ofta inte representerar hur sektionen bedriver sin verksamhet och ibland bidrar till “onödiga” hinder.

För att förslaget ska representera hur sektionen i stort vill att dokumenten ska vara skrivna vill vi ha in så många av era åsikter som möjligt. I projektplanen som är länkad nedan beskrivs hur man enklast kommer med åsikter och förslag till projektet.

För att kunna jobba vidare behöver vi nu börja tackla sektionens struktur och hur den ska beskrivas i styrdokument. Det är en stor stor diskussion som vi gärna vill få in extra mycket input kring. Vi bjuder därför in till en workshop kring sektionens struktur kl. 17.30 den 16 mars.

Anslut till workshopen här: https://meet.google.com/rzu-tria-auw.

För att vi ska veta vilka vi väntar dyka upp får du gärna anmäla dig här: https://forms.gle/4HQZ837XxMiza8rS7

Projektplan

I projektplanen beskrivs projektet i mer detalj och även hur man enklast kommer med åsikter och förslag.

Projektplan – styrdok.

Länkar till nuvarande utkast

[Utkast] Stadgar
[Utkast] Reglemente
[Utkast] PM för ekonomi
[Arbetsdokument] PM för Nämnder
[Utkast] PM för traditioner