Det kallas nu till årets fjärde sektionsmöte. Kallelsen hittar du här.

Tid och plats för mötet är onsdag 1:a november kl. 17:23 i Konsulatet.

Handlingarna hittar du här.