Hej sektionen!

Det kallas nu till årets andra sektionsmöte, som kommer äga rum onsdagen den 3 maj kl17:23  i Konsulatet. Det kommer bland annat öppnas upp för fyllnadsval till posterna Sekreterare, FINTO (Internationellt ansvarig) och Kommunikationsnämndens ordförande.

Preliminär föredragningslista går att hitta här.

För att få gratis mat (pizza!) på mötet måste man föranmäla närvaro i följande formulär: