Välkomna till SM2!

Vad: SM står för sektionsmöte, och här äger samtliga sektionsmedlemmar rösträtt i beslutsfrågor.
När: Torsdag 27/2 17:23
Var: Konsulatet (Brinellvägen 89)
Matanmälan: https://forms.gle/71rtvAfeV9jzLWQ89 (innan 24/2 23:59)

Handlingar: .pdf

Under årets andra sektionsmöte har vi för avsikt att fastställa en konkret verksamhetsplan och revidera verksamhetsårets budget. Utöver detta diskuteras ett förslag om stadgeändringar för att formellt välkomna Teknisk Matematik samt möjligheten att göra Fysiksektionen kunglig. Till sist, som grädde på moset, röstas det om kamratstipendiet. I vanlig ordning är alla Fysiksektionens medlemmar välkomna att delta på detta möte. Motioner skickas till styret@f.kth.se senast torsdag den 20:e februari. Vid eventuella frågor kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 072 – 579 67 29.