Hej sektionen!

Det kallas nu till Val-SM, det vill säga årets 5:e sektionsmöte för i år.

Val-SM äger rum i konsulatet tisdagen den 28:e november kl. 17:23.

På mötet kommer bland annat resultatet från förtidsvalet presenteras och fyllnadsval till de poster som fortfarande står tomma kommer hållas.

Vill du motionera om något skickar du din motion till styret@f.kth.se senast tisdag 21:a november.

Du hittar handlingarna här.