Hej Sektionen!

Åter tillbaka på en ny termin så är det hög tid för det första sektionsmötet. Sektionsmötet, eller SM, är där alla sektionens medlemmar får vara med och besluta om sektionens framtid, ekonomi, vilka som får de större ansvarsposterna och mycket mer.

På detta sektionsmöte sker den andra läsningen av förslaget till reviderade styrdokument. Dessutom utses Valberedningen inför årets sektionsval, fyllnadsval av FINTO, och val av Årets lärare och Årets assistent. Skicka ett mail till styret@f.kth.se om du inte kan närvara men vill kandidera. I vanlig ordning är alla Fysiksektionens medlemmar välkomna att delta på detta möte.


Information om mötet

Plats: Digitalt möte via Zoom och mötesverktyget VoteIt. (Information nedan)
Tid: Torsdagen den 10 september, kl. 17:23.
Vilka: Alla medlemmar.

Vid eventuella frågor kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se.


Mötesdokument

Till mötet hör en del dokument som listas nedan.

  1. Kallelse – SM4
  2. Föredragningslista – SM4
  3. Motion: Tredje kompis
  4. Motion: Reviderad budget till Jubileumsfysikalen
  5. Proposition: Revidering av Fysiksektionens styrdokument (andra läsningen)

När propositionen om Revidering av Fysiksektionens styrdokument bifölls på SM3 i våras så röstades den igenom med följande förändringar:

  • att anta propositionen i dess helhet, med skillnaden att det till styrelsen, utöver ordförande, vice ordförande och kassör, istället för fyra ledamöter väljs en “Socialen” samt tre ledamöter.
  • att under 5.1 i “Sammanfattning av förändringar” behålla studentikost svammel i PM för nämnder, utöver att det läggs till i PM för traditioner.

Digitala mötesverktyg

Är du ej studerandemedlem, men vill ändå delta på sektionsmötet? Mejla styrelsen på styret@f.kth.se.

VoteIt

VoteIt är ett mötesverktyg som tillåter digital omröstning, talarlistor och möjlighet för alla medlemmar att lägga förslag och diskutera dessa. På sidan finns en dagordning där alla punkter som föreslås diskuteras under mötet står. Varje punkt har en beskrivning vad den innebär och där går det att se omröstningar som kommer att ske under mötet.

Måndagen den 7 september kommer ett mejl till din KTH-mejl med inbjudan till det mötet. Du uppmanas att gå in och kommentera på förslag som ligger, exempelvis på lagda motioner.

Zoom

Topic: SM4 Fysiksektionen
Time: Sep 10, 2020 05:00 PM Stockholm

Join meeting
https://kth-se.zoom.us/s/68462970176

Phone one-tap:
+46850520017,,68462970176# or +46850539728,,68462970176