FSN-logo

Kursenkäter P2 2019

Nu finns kursenkäterna för period 2 uppe för alla årskurser!Tack i förskott för givande svar: Formulär för Åk 1. Formulär för Åk 2. Formulär för Åk 3.

Kursenkäter och Årskursforum, P1 2019

Nu är kursenkäterna publicerade, du hittar dem här: År 1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC_aXYmdr9cOCao4LIVL_lsSOU-9HQJpcN_y_Lrv4FYPfqA/viewformÅr 2: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52HO4X82-cXGwnMlmprBL1_Wu9usjdC6eE_Fzurlqw5ok0w/viewformÅr 3: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-cyGlQB6QP2wA_TGV8jPhRWCnjlf-Jrd2gXiYqWZKmMGeJg/viewform Vi har även satt datumen för årskursforum:År 1: 17-18 tisdagen den 17:e september. Då sker även ett årskursrepresentantsvalÅr 2: 17-18 måndagen den 16:e septemberÅr 3:

Läs mer

Uppflyttningskrav CTFYS

Från och med HT2019 så gäller behörighetsbaserade uppflyttningskrav. Se bilden för visualisering. Om nästföljande kurs i kedjan är innan dess att resultat från både tenta och omtenta hunnit returneras så är kravet istället “Aktivt deltagande”, vilket innebär att det räcker

Läs mer

FSN rekryterar!

Vill du vara med och påverka utbildningen på Fysikprogrammet? Då ska du engagera dig i FSN!