Kårfullmäktige (KF) är den högst beslutande instansen som funkar som kommunfullmäktige, där varje sektion har representanter som väljs av THS medlemmar. På KF diskuteras allt mellan Nymbles lokaler, inrättande av nya sektioner, val av kårstyrelse och kårpresidiet. Mycket ligger också i händerna på representanterna! Varje sektion har både ordinarie ledamöter och suppleanter, Fysiksektionen har 2 ordinarie och 1 suppleant.

Det går att söka i tre dagar till, sök senast den 25 april här: https://ths.arcmember.net/