FINTs logotyp

Rekrytering till Internationella nämnden (FINT) VT20

FINT rekryterar! Vi verkar för ökad sammanhållning mellan studenterna på Fysiksektionens anknutna masterprogram, oavsett deras tidigare bakgrund, samt utbytesstudenter med matematik och fysik som huvudämnen. Vi gör detta genom att arrangera evenemang – allt från pubar till påskäggsjakter och museibesök

Läs mer

Master Reception Pub

Plats och tid: 11:e september kl. 17.23 – 23.23 i Konsulatet The Physics Chapter calls all beginning master students at our associated programmes to join us for a fun evening and a chance to get to know your fellow master

Läs mer

The Physics Chapter Master Reception 2018

Welcome to your master programme and to the Physics Chapter! To introduce you to us, and most importantly to your fellow students, the Physics Chapter organises for the first time ever the Master Reception for all students starting the master

Läs mer