Välkommen till STYM1

Välkomna till STYM1 (Styrelsemöte 1)!

På detta möte kommer vi bland annat fatta beslut rörande reglering av bankkort för funktionärer samt välja årets fanbärare. Som vanligt är det endast styrelsemedlemmar som har rösträtt, men alla sektionsmedlemmar får närvara och mer än gärna lyfta åsikter och tankar, så kom dit!

Har du frågor? Kontakta sekreterare på sekreterare@f.kth.se eller vid brådskande ärenden på 0705425151.

Information om mötet

Plats: M38 (+zoom)

Zoom länk: https://kth-se.zoom.us/j/68694834138

Tid: Måndag den 24 januari, kl 17:23

Vilka: Alla medlemmar!

Möteshandlingar